Verhuizing doorgeven

 • Samenvatting

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Let op: U kunt zich pas inschrijven bij de gemeente als u daadwerkelijk op het nieuwe adres woont.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Vestigt u zich nieuw in de gemeente?

  Verhuizing doorgevenVerhuizing digitaal doorgeven

  U ontvangt na verwerking van de aangifte een bevestiging.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat uw de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  U kunt eventueel ook voor de verhuisdatum de adreswijziging doorgeven. De aangifte wordt dan pas verwerkt op de dag die u hebt aangegeven als verhuisdatum.

  Wanneer u na de verhuisdatum de adreswijziging doorgeeft, gaat de wijziging in op de dag van aangifte.

  kalender Online afspraak maken

 • Wat moet ik meenemen?

  Digitaal doorgeven

  • uw DigiD inlogcode

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier van de gemeente
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Wat kost het?

  Voor dit product worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Achtergrond

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Aanvragen / formulier(en)