Verloren voorwerpen

 • Samenvatting

  Hebt u iets verloren in de gemeente? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente; niet bij de politie.

  Melding maken van een verloren voorwerp (DigiD)

 • Wat moet ik doen?

  Aangifte doen bij de gemeente

  Hebt u iets verloren, dan kunt u aangifte doen bij de gemeente. De gemeente bewaart alle gevonden voorwerpen. Aan de hand van een lijst wordt bekeken of uw verloren voorwerp erbij staat. Als dat zo is, dan kunt u het voorwerp meekrijgen. Is dat niet het geval, dan wordt uw aangifte genoteerd en krijgt u een oproep wanneer het vermoeden bestaat dat uw verloren voorwerp is terug gevonden.

  Hebt u een identiteitsbewijs verloren, zoals een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of vreemdelingendocument? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Hier moet dan een verklaring vermissing voor worden opgemaakt. Wanneer dit is gereed is kunt u eventueel een nieuw document aanvragen. 

  Bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs worden kosten voor vermissing in rekening gebracht.

  Gestolen voorwerpen

  Gestolen voorwerpen moet u altijd aangeven bij de politie. Dat kunt u persoonlijk doen op het politiebureau, maar in veel gevallen kunt u ook online aangifte doen bij de politie.

 • Aanvragen / formulier(en)