HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Verplichte verbetering woning

Verplichte verbetering woning

  • Samenvatting

    Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen - binnen de door de gemeente gestelde termijn - aan te brengen. De onderwerpen die binnen het bouwbesluit van belang zijn betreffen technische voorschriften van: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.