Vissen

 • Samenvatting

  Vissen in “De Lindewijk” in Wolvega

  Voor het vissen in De Lindewijk gelden enkele afspraken die gemaakt zijn in overleg met de gemeente Weststellingwerf, het Fryske Gea en hengelsportvereniging “De Snoek.”

  • Neem altijd een vispas mee (ook bij vissen vanuit uw tuin).
  • De bepalingen van Sportvisserij Fryslân c.q. Sportvisserij Nederland zijn van toepassing.
  • Er mag niet gevist worden nabij de zwaluwwand en het vogeleiland in De Lindewijk gedurende de periode 1 april t/m 15 augustus.
  • Er mag niet gevist worden binnen 5 meter van de erfgrens van derden zonder toestemming van de eigenaar van het erf.
  • Nachtvissen in De Lindewijk is niet toegestaan.
  • Een boot met ontbrandingsmotor/explosiemotor is in “De Lindewijk” verboden. De visboot mag wel aangedreven worden door een elektromotor.
  • Het is niet toegestaan te vissen vanaf de oostelijke oever gelegen aan het (fiets)pad.
  • Er mag niet gevist worden nabij de broedplekken van vogels gedurende de periode 1 april t/m 15 juli.
  • Het is verboden het riet te betreden c.q. te beschadigen.
  • Het is niet toegestaan te vissen in de zwemplas “De Vlinderslag” (nabij Van der Valk).
  • Vissen mag vanaf de noordelijke oever grenzend aan De Lindewijk.


  We vragen vissers vriendelijk om zich aan bovenstaande regels te houden. Er wordt gecontroleerd door politie, boa’s en controleurs van sportvisserij Fryslân. De boetebedragen bij visserijovertredingen variëren van € 80,00 (o.a. vissen zonder vispas) tot € 340,00 (o.a. roofvissen met een levend aasvisje).

  Jaarlijks vissen bijna twee miljoen mensen in Nederland. Als u zorgeloos in de wateren wilt vissen, word dan lid van een hengelsportvereniging. Informatie over de vispas kunt u vinden op www.vispas.nl. Ook kunt u informatie inwinnen over de vispas en hengelsportvereniging “De Snoek” in Wolvega via hengelsportzaak “De VisVrind”, Industrieweg 15, Wolvega. Tel. nr.: 06 22 40 47 47. Ook kunt u hier lid worden van hengelsportvereniging “De Snoek” te Wolvega.

  Vissen in Wolvega

  Als je in de volgende wateren in Wolvega wilt vissen, moet je lid zijn van hengelsportvereniging “De Snoek” te Wolvega. Deze vereniging huurt namelijk het visrecht van de gemeente Weststellingwerf.

  • De Schipsloot lopende van Wolvega tot De Tjonger. Er mag niet gevist worden bij de zwaluwwand van 1 april t/m 15 augustus.
  • De retentievijver bocht Om den Noort
  • De vijvers in wijk De Heide
  • De vijvers in wijk Lindenoord
  • De Spoorsingel
  • De vijvers in wijk De Scheene
  • De vijver aan de Zandweegbree
  • De vijver park De Nieuwe Aanleg


  Nachtvissen is alleen toegestaan in de retentievijver “Om de Noort.” U moet dan wel beschikken over de nachtvispas.