Vluchtelingenpaspoort

 • Samenvatting

  Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Maar niet naar uw land van herkomst. Ook kunt u het vluchtelingenpaspoort in Nederland gebruiken als geldig legitimatiebewijs.

  Bij de gemeente kunt u het vluchtelingenpaspoort aanvragen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig (Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning).

 • Hoe werkt het?

  U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • De Verenigde Naties (VN) erkent u als vluchteling.
  • U woont in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

  Kinderen eigen paspoort

  Kinderen kunnen een eigen vluchtelingenpaspoort hebben.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind, neem uw kind dan mee.
  • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
  • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort.

  Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

  Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Doe aangifte bij uw gemeente, dan kunt u ook gelijk een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen. U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij de gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw oude vluchtelingenpaspoort tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw vluchtelingenpaspoort. Zonder deze verklaring van vermissing kunt u geen nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen.

  Verklaring van vermissing

  Een verklaring van vermissing afleggen is verplicht. De overheid registreert bij een verklaring van vermissing het documentnummer van uw vermiste vluchtelingenpaspoort. Deze registratie helpt bij de strijd tegen identiteitsfraude.

 • Wat moet ik meenemen?

  Neem altijd het volgende mee:

  • uw geldige verblijfsvergunning
  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt)
  • pinpas (of contant geld) om te betalen

  Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

  • schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente)
  • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd

  Klik hier voor het toestemmingsformulier. Als u gebruik maakt van het toestemmingsformulier, dient u
  het legitimatiebewijs van uw partner mee te nemen.


  .

 • Wat kost het?

  Pinnen ja graag                                   Normale procedure       Spoedprocedure

  Vreemdelingenpaspoort            € 53,95                             € 53,95 + € 48,60 = € 102,55

  Jongeren tot 18 jaar                  € 53,95
   

 • Achtergrond

  Meestal is uw vluchtelingenpaspoort binnen 5 werkdagen klaar.

 • Aanvullende informatie

  Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

  Om een vluchtelingenpaspoort te krijgen moet u een vluchtelingenstatus hebben. Dit is zo als de VN u erkent als vluchteling. Hebt u geen vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan.

  Vingerafdrukken

  In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Kunt u uw vingerafdrukken niet laten opnemen omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt? Dan kunt u toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat maximaal 5 jaar geldig is. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.