HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Voorkeursrecht van de gemeente

Voorkeursrecht van de gemeente

 • Samenvatting

  Voorkeursrecht wil zeggen dat de gemeente als eerste aanspraak kan maken op de koop van een onroerende zaak. Bent u eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd en wilt u deze zaak verkopen? U moet de zaak dan eerst te koop aanbieden aan de gemeente. Overigens kunnen ook andere overheden een voorkeursrecht hebben.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente kan het voorkeursrecht toepassen binnen het gehele grondgebied van de gemeente.
  • Het moet gaan om gronden waaraan een niet-agrarische bestemming is toegedacht.
  • Het bestaande gebruik van de gronden moet afwijken van de toegedachte of nieuwe bestemming.
 • Wat moet ik doen?

  • Meld bij de gemeente dat u een onroerende zaak of een zakelijk recht waarop een voorkeursrecht rust wil verkopen. Vermeld daarbij de kadastrale aanduidingen en oppervlakten.
  • De gemeente moet u binnen 6 weken meedelen of zij het onroerend goed of zakelijk recht wil aankopen, tegen een nader overeen te komen prijs.
  • Komt u tot overeenstemming met de gemeente, dan sluit zij met u een koopcontract waarin de koopprijs en de voorwaarden zijn vastgelegd.
  • Bericht de gemeente u binnen 6 weken dat zij niet tot aankoop wil overgaan, dan bent u gedurende 3 jaar na ontvangst van het bericht vrij om te verkopen aan derden.
  • Krijgt u niet binnen 6 weken bericht van de gemeente, dan kunt u eveneens tot 3 jaar na afloop van deze 6 weken vrij verkopen.
 • Wat moet ik meenemen?

  De kadastrale aanduidingen en oppervlakten van de uw onroerende zaak.

 • Aanvullende informatie

  De gemeente kan via de rechter de nietigheid inroepen van bepaalde juridische eigendomsconstructies die afbreuk kunnen doen aan de voorkeurspositie van gemeenten zoals dat is geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. In deze procedure draagt de gemeente de bewijslast. Voorbeelden van een dergelijke rechtshandeling zijn een economische eigendomsoverdracht of rechtshandelingen die plaatsvinden na het besluit of voorstel voor de vestiging van een voorkeursrecht, maar voordat het betreffende voorkeursrecht van kracht is geworden.