HOME  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Vooroverleg omgevingsvergunning

Vooroverleg omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Als u plannen heeft waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kan het nuttig zijn om eerst een principeaanvraag in te dienen. Dit geldt zeker als het gaat om een meervoudige aanvraag voor bijvoorbeeld bouw, milieu, brandveiligheid, aanleggen, kappen, het aanleggen van een uitrit en of monumenten. We noemen dit ook wel vooroverleg. Een principeaanvraag is met name zinvol wanneer het vooraf onvoldoende duidelijk voor u is of de gemeente de omgevingsvergunning zal verlenen wanneer u die aanvraagt. 

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u in het bezit bent van DigiD en woont in de gemeente Weststellingwerf, kunt u een principe aanvraag digitaal aanvragen. DigiD zorgt ervoor dat u uw adresgegevens niet hoeft in te vullen.
  Ook personen die niet in het bezit zijn van DigiD kunnen de principe aanvraag digitaal aanvragen. U moet dan zelf uw persoonsgegevens invullen.

  Wanneer u in het bezit bent van DigiD kunt u hier een Principe aanvraag formulier online invullen. Zie hiervoor het tabje 'Formulieren'.

 • Wat moet ik meenemen?

  Een eenvoudige/globale tekeningen en gegevens van uw bouwplan.
   

 • Wat kost het?

  Pinnen ja graag Voor het in behandeling nemen van een verzoek beoordeling vooroverleg bent u conform de legesverordening (pdf)  leges verschuldigd.

  Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het projectplan en/of een principeverzoek uitgewerkt (bouw)plan binnen een termijn van 2 maanden na indiening van het project en/of een principeverzoek in behandeling wordt genomen en niet afwijkt van het goedgekeurde projectplan, wordt 50% van de geheven leges van het projectplan en/of een principeverzoek in mindering gebracht op de omgevingsvergunning.

 • Achtergrond

  Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn de termijnen waarbinnen de gemeente moet beslissen korter geworden. Onvolledige aanvragen worden eerder buiten behandeling gelaten maar de gemeente kan de vergunning ook weigeren. U heeft dan een volledige aanvraag moeten samenstellen (inclusief tekeningen en berekeningen), u heeft de nodige investeringen gedaan in kosten, moeite en tijd en uiteindelijk heeft u enkel een buitenbehandeling  laten  besluit  of een  weigeringsbesluit en een legesfactuur voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt om uw aanvraag te behandelen. Om dit te voorkomen biedt de gemeente de mogelijkheid om eerst een principeaanvraag in te dienen.

  Voordelen van een principeaanvraag

  Er zitten meer voordelen aan het indienen van een principeaanvraag. U hoeft geen volledig uitgewerkt plan in te dienen. Uiteraard geldt wel dat de zekerheid, die de gemeente u kan bieden, afhangt van de duidelijkheid van de stukken die u indient. U krijgt een goed beeld van de kans van slagen van uw plan voordat u het gaat uitwerken en dus kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Ook gaat de wettelijke vergunningprocedure vaak sneller als uw plan al in een vooroverleg is beoordeeld.

  In de praktijk wordt vooral bij bouwplannen en/of ontheffingen van het bestemmingsplan vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een principeaanvraag te doen. Dat is niet altijd nodig. Wilt u bijvoorbeeld een dakopbouw realiseren die dezelfde is als de opbouw die uw buren recent met vergunning hebben gebouwd, dan is de kans zeer groot dat ook u een vergunning krijgt.

  Wilt u - bijvoorbeeld - een nieuwe woning of bedrijfshal bouwen, een activiteit uitvoeren in een gebied dat is beschermd in verband met flora en fauna of u wilt iets wijzigen aan een monumentaal pand  of een combinatie van deze werkzaamheden, dan is het raadzaam om eerst een principeaanvraag in te dienen.  
   

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Documenten