WOZ-waarde

 • Samenvatting

  Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente de wettelijke verplichting om u inzicht in de WOZ-waarden van alle woningen te geven. Per die datum wordt de WOZ-waarde van woningen voor iedereen openbaar, dus inzichtelijk. De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), is het nieuwe landelijke loket voor het inzien van WOZ-waarden. Het loket geeft u online inzicht in de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.

  Iedereen kan vanaf 1 oktober (beperkt) de WOZ-waarde van woningen online via de gegevens van het Kadaster inzien.
  Daarmee worden de WOZ-waarden van woningen in Nederland dus openbaar. Enerzijds even wennen, want de WOZ-waarde is daarmee een maatschappelijk gegeven geworden in plaats van een persoonsgegeven.

  Online uw WOZ-beschikking en Taxatieverslag bekijken?
   

  DigiD Inzien WOZ-waarde

  Welke informatie kunt u gaan zien?

  Via het loket worden de WOZ-waarden van woningen getoond, samen met een kaart van de omgeving. De informatie vindt u vanaf 1 oktober op www.wozwaardeloket.nl. Het gaat om WOZ-waarden van woningen; WOZ-waarden van bedrijfspanden worden niet openbaar. Door middel van de postcode, huisnummer en/of letter kan de betreffende woning worden opgevraagd.

  De landelijke voorziening maakt het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie WOZ aan gebruikers gemakkelijker. Voor grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst, de Waterschappen en het CBS, is dit handig en bespaart het tijd. Een basisregistratie bevat specifieke informatie zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen, geo- of vastgoedinformatie, die gebruikt worden door een aantal overheidsinstellingen. Door al bekende gegevens met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter werken en de dienstverlening verbeteren.

  Het is niet zo dat deze overheidsinstanties toegang hebben tot alle gegevens; het is bij de wet bepaald welke gegevens gedeeld mogen worden. Alleen de WOZ-waarde wordt openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

  Inzicht en vergelijken

  De transparantie van de woningmarkt zal hiermee verbeteren. Voordeel is dat het u de mogelijkheid geeft om de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving. Om dit mogelijk te maken moeten alle gemeenten in Nederland aansluiten op de landelijke voorziening WOZ (LV-WOZ).

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van een onroerende zaak.
  • De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?


  De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  Bezwaar maken kunt u doen via uw persoonlijke internetpagina "Mijn Weststellingwerf" (DigiD)

 • Wat moet ik meenemen?

  Voor de waardebepaling zelf hoeft u niets te doen of mee te nemen. Bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u bezwaar maken. In dat geval moet u een verklaring meesturen waarin de volgende informatie staat:

  • uw naam en adres
  • het adres van het pand
  • de reden van uw bezwaar
  • het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt

 • Aanvullende informatie

  WOZ betekent waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde die de woning zou hebben als deze op de waardepeildatum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  • De gemeente kan voor de waardebepaling een taxatiebureau inhuren of de taxatie zelf uitvoeren.
  • Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zijn zoals een garage of schuur.
  • Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn, maar zij lijken op elkaar qua ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.