De prijs voor gas en stroom is in de laatste maanden duurder geworden. Huishoudens met een laag inkomen krijgen via de gemeente eenmalig een extra bijdrage voor de hoge energiekosten. De hoogte van de energietoeslag is € 800.

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?

Als bij ons bekend is dat jij een laag inkomen hebt ontvang je de toeslag automatisch op je rekening. De toeslag staat zo snel mogelijk op je rekening, uiterlijk de tweede helft van april.

Wanneer is bij ons bekend dat je een laag inkomen hebt:

  • Als je een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz) ontvangt, of
  • Als je bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering ontvangt, of
  • Als je in 2021 kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen hebt ontvangen (we sturen je misschien nog wel een brief om je rekeningnummer op te vragen).

Wanneer kun je de energietoeslag zelf aanvragen?

Vanaf 1 mei kun je de energietoeslag aanvragen. Dit kan als je een huishouden hebt met een inkomen tot 120% van de relevante bijstandsnorm. Meer uitleg over de hoogte van deze bedragen vind je op deze pagina

Bewoners van een instelling, studenten, jongeren tot 21 jaar en dak- en thuislozen hebben geen recht op de energietoeslag.