HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu  |  Zwerfafval

Zwerfafval

Afval scheiden moeilijk? Echt niet!

In Weststellingwerf zamelen we afval zoveel mogelijk gescheiden in. Zo kunnen we namelijk meer afval verwerken en hergebruiken. Op deze pagina vindt u informatie over verschillende afvalonderwerpen.

Zwerfafval

De gemeente Weststellingwerf zet zich in voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Een belangrijke rol is er ook voor de inwoners van Weststellingwerf. Je kunt in je eigen buurt of straat een stukje grond vastleggen die jij schoonhoudt. Dat kun je alleen doen, maar ook samen met buren die ook willen dat jullie buurt schoon blijft.

Op de website supportervanschoon.nl/weststellingwerf kun je je aanmelden en zie je waar in jouw buurt al bewoners zwerfafval opruimen.