HOME  |  Inwoners  |  Afvalinzameling - veelgestelde vragen

Afvalinzameling - veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen:

Hoe vaak wordt er afval ingezameld in Weststellingwerf?

Restafval (grijze container) wordt eens in de twee weken opgehaald.
Gft-afval (groene container) wordt eens in de twee weken opgehaald.

Waarom scheiden wij geen plastic afval?

Het afval uit bijna alle Friese gemeenten gaat naar afvalverwerker Omrin. Dit bedrijf loopt voorop in het scheiden van afval. In Heerenveen staat een grote scheidingsinstallatie waar Omrin al het afval nascheidt. Herbruikbaar plastic wordt vervolgens verwerkt tot nieuwe producten. Deze manier van nascheiden blijkt per saldo meer herbruikbaar plastic op te leveren dan wanneer inwoners thuis scheiden. Lees hier meer over.

Wat betaal ik voor afvalinzameling?

In Weststellingwerf betaalt u een vast tarief voor afvalinzameling. In 2018 gaat de afvalstoffenheffing voor ieder huishouden met € 10,- naar beneden. Dit betekent dat op jaarbasis een éénpersoonhuishouden  € 160,64 en een meerpersoonshuishouding € 249,20 betaalt.

GFT-LEGING
 

Waarom legen we uw gft-container in de wintermaanden minder vaak?

Van december tot en met maart legen wij uw gft-container één keer per maand. In de wintermaanden is er namelijk veel minder tuinafval dan in de overige maanden van het jaar. Vanaf april halen wij het gft-afval weer twee keer per maand bij u op.

Geldt dit alleen voor deze winter?

We willen onderzoeken of we de gft-container minder vaak kunnen legen. Dit onderzoek is gestart op 1 december 2017 en duurt tot en met maart 2019. Dus zowel tijdens de winter 2017/2018 als tijdens de winter 2018/2019 zet u de gft-container één keer per maand aan de weg.

EXTRA GFT

Ik heb veel GFT-afval , kan ik een extra gft-container krijgen?

Veel inwoners hebben laten weten dat ze behoefte hebben aan een extra container tijdens het groeiseizoen. De gemeente vindt dit een goed idee. U kunt een extra gft-container aanvragen via weststellingwerf.nl (directe link invoegen). Deze wordt vanaf 1 april 2018 bij u afgeleverd.

Waarom moet ik betalen voor een extra GFT-container?

Net als de andere afvalcontainers leent u de extra gft-container van de gemeente. De aanschaf van een container, het uitzetten en het legen en verwerken van afval kost geld. U betaalt hiervoor € 40 per jaar via de jaarlijkse belastingaanslag van de gemeente.

Ik wil liever één grotere container dan twee kleinere, kan dat?

Dat is niet mogelijk. Onze vuilniswagens tillen de containers met een grote arm op. GFT-afval is vaak veel zwaarder dan restafval. Hierdoor ontstaat snel schade aan de containers. Ter compensatie bieden we een extra GFT-container aan voor huishoudens die veel GFT-afval hebben. 

Hoe kan ik een extra GFT-container aanvragen?

Hier vindt u een aanvraagformulier. Vult u deze in, dan wordt de extra container vanaf 1 april bij u afgeleverd.