HOME  |  Inwoners  |  Alcohol? Pas na 18 jaar

Alcohol? Pas na 18 jaar

Nix18 logo

Alcohol drinken is ongezond en dat geldt voor jongeren nog meer dan voor volwassenen. Dat komt doordat het lichaam en de hersenen van jongeren volop in ontwikkeling zijn tot ongeveer hun 24e levensjaar. Het drinken van alcohol verstoort die ontwikkeling. Ook is de kans op alcoholverslaving groter als drinken al op jonge leeftijd begint.

Het terugdringen van alcoholgebruik, en dan speciaal schadelijk alcohol gebruik, is een aandachtspunt voor de gemeente. In aansluiting op de landelijke NIX18-campagne hebben we een actief alcoholpreventiebeleid. Maar dat doen we niet alleen, hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de omgeving van de jongeren. Dus ouders, scholen en ook alcoholverstrekkers worden betrokken. Meer over het alcoholbeleid is te vinden achter deze link.