HOME  |  Inwoners  |  Alcoholverstrekkers

Alcoholverstrekkers

Nix18 logo

Alcoholverstrekkers: gedeelde verantwoordelijkheid voor jongeren en alcohol

Als alcoholverstrekker heeft u te maken met de Drank- en horecawet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u als ondernemer of paracommerciële instelling moet beschikken over de nodige vergunningen en u zich aan een aantal regels moet houden. Enkele daarvan zijn dat u geen alcohol mag schenken aan mensen van wie niet is vastgesteld dat ze 18 jaar of ouder zijn en dat er altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn als uw zaak geopend is. U bent hiermee medeverantwoordelijk voor de gezondheid van de jongeren in Weststellingwerf.

De gemeente sluit in het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren aan bij de landelijke NIX18-campagne. Deze richt zich niet alleen op de jongeren, maar ook op hun omgeving, waarvan u als verstrekker deel uitmaakt. In haar preventie- en handhavingsplan heeft de gemeente een actief alcoholpreventiebeleid opgenomen, dat wordt ondersteund door drie pijlers. De beschrijving hiervan vindt u onder deze link.

Uit een nalevingsonderzoek naar alcoholverkoop onder de 18 jaar dat in 2015 plaatsvond, is gebleken dat de naleving van de regels in gemeente Weststellingwerf ligt op een percentage van 28 %. Dit is lager dan het Friese gemiddelde van 37 %. Hierin brengt de gemeente graag samen met u verandering.

Om u te ondersteunen in uw werk, is er een aantal hulpmiddelen en de toolkit Nix18. Daarnaast kunt u een beroep doen op het Platform Nuchtere Fries voor bijvoorbeeld het doen van een blaastest, het uitdelen van polsbandjes en meer.

Heeft u specifieke vragen, behoefte aan hulpmiddelen om het beleid in uw zaak of instelling te ondersteunen of wilt u een gesprek over het verbod op alcoholverstrekking aan jongeren? U kunt dan contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140561 of mailadres info@weststellingwerf.nl

Een evenement? Ook daar geen alcohol onder 18 jaar

U als organisator van een evenement heeft hierin ook een rol. Daarnaast zijn er voor evenementen specifieke regels op het gebied van alcohol schenken.

Verstrekt u alcohol als ondernemer of paracommerciële instelling, dus vereninging of stichting?

Alcoholverstrekkers zijn medeverantwoordelijk voor de gezondheid van de jongeren binnen Weststellingwerf.