HOME  |  Inwoners  |  Algemene informatie over stemmen

Algemene informatie over stemmen

Wie mag stemmen, wanneer komen de stempassen, stemmen met identiteitsbewijs, vervangende stempas aanvragen/stempas kwijt etc…

Stemmen met stempas én identiteitsbewijs

Op woensdag 17  maart kun je jouw stem uitbrengen met jouw stempas én identiteitsbewijs. De stempas komt op het adres waar je op 1 februari (peildatum) staat ingeschreven. De stempas toont aan dat je gerechtigd bent om te stemmen.

Wie mag stemmen?

Je mag jouw stem uitbrengen bij de Tweede Kamer verkiezingen op 15,16 of 17  maart 2021 als je:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (1 februari 2021) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Weststellingwerf;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Vervangende stempas aanvragen

Ben je je stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kun je eenvoudig digitaal regelen. De oorspronkelijk uitgereikte stempas vervalt. Dus met die oude stempas kun je niet meer mee stemmen.

Wanneer worden de stempassen en kandidatenlijsten bezorgd?

De stempassen zijn inmiddels bezorgd.

De kandidatenlijsten worden uiterlijk 13 maart huis-aan-huis bezorgd. Op dit biljet staat ook het overzicht van de deelnemende partijen en kandidaten.