HOME  |  Inwoners  |  Belastingen en WOZ-taxatieverslag

Belastingen en WOZ-taxatieverslag

sfeerafbeelding

Hoe werkt het in Weststellingwerf met de gemeentelijke belastingen? En welke posten vallen onder belasting? Als inwoner van Weststellingwerf ontvangt u in principe een keer per jaar het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen samen met de WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). 

Op dit aanslagbiljet kunt u de volgende belastingen aantreffen:

WOZ-taxatiegegevens

Ten behoeve van de bepaling van de Onroerende-zaakbelastingen is de WOZ-waarde van de onroerende zaak nodig. U bekijkt o.a. de WOZ-taxatiegegevens snel en gemakkelijk via uw eigen persoonlijke internetpagina Mijn Weststellingwerf. Al uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen u kunt hierbij met uw DigiD. U kunt uw taxatieverslag ook via deze weg, met DigiD, opvragen en downloaden.

Login op Mijn Weststellingwerf

Let op: Mocht u op uw taxatieverslag géén 3 vergelijkbare verkochte objecten aantreffen, dan kunt u het volledige taxatieverslag aanvragen via mailadres info@weststellingwerf.nl, telefonisch 140561 of bij de balie van het gemeentehuis ophalen.

Als u het niet eens bent met uw aanslag of uw WOZ-waarde, kunt u digitaal bezwaar indienen via het formulier 'Bezwaar gemeentelijke belasting' op Mijn Weststellingwerf. Wij adviseren u om altijd eerst telefonisch contact op te nemen voordat u schriftelijk bezwaar indient. U wordt te woord gestaan door onze taxateur en hij kan u antwoord geven op uw vragen. Dit lost al snel onduidelijkheden op. Telefoon: 140561.
Een ingediend bezwaarschrift wordt in behandeling genomen, waarna u de uitspraak per post zal ontvangen.

Als u in naam van een bedrijf uw aanslag wilt aanvragen dient u  tevens de hierboven beschreven  procedure te volgen. Dit kan alleen als de aanslag op naam staat geregistreerd.

Mijn Weststellingwerf

Mijn Weststellingwerf is het persoonlijke en beveiligde loket van de inwoners van de gemeente Weststellingwerf. Via internet regelt u steeds meer zaken met de gemeente eenvoudig, veilig en snel. Al uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen u kunt hierbij met uw DigiD. Het voordeel van DigiD is, dat uw persoonsgegevens automatisch worden ingevuld. Dat werkt efficiënt en scheelt u tijd.

Wat kunt allemaal regelen op Mijn Weststellingwerf

Naast het regelen van uw belastingzaken, kunt u op dit moment met Mijn Weststellingwerf ook:

  • verschillende digitale producten afnemen;
  • uw persoonlijke gegevens aanvullen of wijzigen, deze gegevens worden gebruikt in verschillende aanvraagformulieren, waardoor u ze niet meer hoeft in te vullen;
  • digitaal bezwaar indienen op de gemeentelijke belasting
  • uw status opvragen van lopende zaken bij de gemeente Weststellingwerf;
  • geattendeerd worden op officiële bekendmakingen

Meer informatie

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, telefoon 140561.