HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplan buitengebied 2014

Bestemmingsplan buitengebied 2014

Bestemmingsplan Buitengebied 2014
Het plan is in te zien via onderstaande link:
www.ruimtelijkeplannen.nl 

De gemeenteraad heeft op maandag 1 december 2014 het bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld. Op 24 april 2015 is het bestemmingsplan in werking getreden. Voor het overgrote deel is het plan, na uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 1 juni 2016, op 2 juli 2016 onherroepelijk geworden.

Het plangebied wordt gevormd door vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Weststellingwerf. Buiten het plangebied vallen diverse dorpen, camping De Driesprong in Langelille en enkele agrarische bouwpercelen.

Als u het plan gaat bekijken op bovengenoemde website, kunt u naast de huidige versie van het plan (eindcode VA03) ook het dossier openen (in het venster rechts in beeld). U krijgt daarmee inzage in de inhoud van het plan in eerdere planstadia. En u kunt de gerechtelijke uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, van 1 juni 2016 nalezen. Let u wel op dat alleen VA03 de laatste volledige inzage geeft in het vastgestelde plan en de uit de gerechtelijke uitspraak voortgekomen aanpassingen (VA01 + GU01 + VA02 = VA03). 

Aan het plan is een uitgebreide inventarisatie van de aanwezige functies in het plangebied voorafgegaan. Ook zijn de beleidsmatige uitgangspunten bepaald in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota's van Uitgangspunten. Zienswijzen en inspraakreacties op een ontwerpversie van het plan zijn op inhoud gewogen. Mede naar aanleiding van zienswijzen en inspraakreacties is het plan, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, gewijzigd vastgesteld.