HOME  |  Inwoners  |  Crisis in het gezin

Crisis in het gezin

Crisis in het gezin? Spoed4Jeugd

Is er een crisis in het gezin die wordt veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen? Bel dan Spoed4Jeugd via telefoonnummer 0800 7763345.

Iedereen uit het gezin mag bellen, ook kinderen. Het is een spoedsituatie als:

  • Het gaat om een kind onder 18 jaar
  • Het kind bovengenoemde problemen heeft
  • Het probleem bedreigend wordt
  • Het kind niet al bij iemand in behandeling is

Aan de andere kant van de lijn zit een ervaren hulpverlener, die direct probeert helderheid in de zaak te scheppen. Hij belt zo snel mogelijk terug om te vertellen welke acties worden ingezet en welke afspraken worden gemaakt.