HOME  |  Inwoners  |  Digitale nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief

Nieuwsbrief gemeente Weststellingwerf

Weststellingwerf verspreidt iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die op de website zijn verschenen. Ook de Westwijzer, de gemeentepagina in de Stellingwerf, wordt in deze nieuwsbrief gepubliceerd.

De Nieuwsbrief is een aanvulling op de al bestaande nieuwskanalen zoals onze website, Facebook, Instagram en de Westwijzer. Wij wensen je veel leesplezier.

Aanmeldformulier digitale nieuwsbrief

Eventuele op- en aanmerkingen kun je richten aan communicatie@weststellingwerf.nl.