HOME  |  Inwoners  |  Gaswinning in Weststellingwerf

Gaswinning in Weststellingwerf

In Weststellingwerf wordt op verschillende locaties gas gewonnen. Dit gebeurt soms al tientallen jaren. In totaal gaat het om zes gaswinlocaties. Hiervan zijn er momenteel drie in gebruik, de andere locaties zijn (tijdelijk) gesloten:

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Via www.nlog.nl (een website van de rijksoverheid) is meer informatie te vinden over de gaswinlocaties. Bijvoorbeeld de contouren van de gasvelden, jaarlijkse productiecijfers, winningsplannen, etc. 
Bovenstaand zijn per gaswinlocatie linkjes naar nlog.nl opgenomen.
Op de locaties aan de Steenwijkerweg, de Oude Maden en de Westvierdeparten zijn twee boorputten aanwezig; vandaar dat deze zijn aangeduid als 01 en 02.
Op de locatie aan de Meenthe is gas gewonnen vanuit 2 gasvelden aangeduid als BLD01 en SOW01;  beide velden zijn momenteel gesloten.
Op de locatie aan de Schapendrift wordt gas gewonnen vanuit gasveld NWD01 en is gasveld WSF01 volledig uitgeproduceerd.

Mogelijk nieuwe gaswinlocatie Rottum

Vermilion wil een nieuwe gaswinlocatie realiseren in Weststellingwerf. Deze beoogde locatie met de naam ‘Rottum’ ligt achter het perceel Kooiweg 22 te Nijeholtwolde. De vermoedelijke gasvelden zijn verspreid over drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf. 
Zie de “factsheet” van Vermilion (pdf, april 2017) voor de waarschijnlijke ligging van de gasvelden.

Vermilion heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij het ministerie. Deze aanvraag is in week 4 van 2018 in behandeling genomen door het ministerie. In juni 2017 had Vermilion al een winningsplan bij het ministerie ingediend. Het ministerie vraagt nu eerst advies aan verschillende instanties waaronder de gemeente over de omgevingsvergunning en het winningsplan. Ook zal aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) worden gevraagd. Inmiddels heeft de gemeente Weststellingwerf op 13 maart 2018 het advies op het winningsplan afgegeven. Meer informatie vindt u hier.

De adviezen worden meegenomen in de ontwerp-besluiten. Wanneer het ministerie het ontwerp-besluit omgevingsvergunning en het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan ter inzage legt, kunnen ook inwoners een zienswijze indienen. Wanneer dit zal gebeuren, is nu nog niet bekend. Na opstellen van de definitieve besluiten door het ministerie kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State.

Meer informatie vindt u in onderstaand persbericht van 30 januari 2018 (pdf) en de kennisgeving van het ministerie van 24 januari 2018 (pdf).

Reactie op voorstel tot wijziging gaswinning Vinkega

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil de gaswinning uit het gasveld ‘Vinkega’ uitbreiden. Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ‘ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan Vinkega’ van het ministerie lag tot 14 december 2017 ter inzage.  Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover een zienswijze ingediend bij het ministerie.

De ingediende zienswijze en meer informatie over het 'ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan Vinkega'  vindt u in onderstaande documenten.

Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Ronald Hekman van de afdeling Ruimte via (0561) 69 1383.

Aandacht voor vragen over gaswinning

Vermilion Energy Netherlands B.V. heeft in februari haar huidige activiteiten en toekomstplannen op het gebied van gaswinning besproken met wethouder Cor Trompetter. Vermilion wint (produceert) aardgas op een aantal locaties in Weststellingwerf. Wethouder Trompetter vroeg in het gesprek om aandacht voor de diverse vragen die inwoners hebben over het winnen van gas.

De gemeente Weststellingwerf vindt het belangrijk om transparant en open te zijn over wat er speelt en misschien in de toekomst gaat spelen. Ook Vermilion vindt dat belangrijk. Daarom is afgesproken dat Vermilion in de maand mei een algemene bijeenkomst organiseert waarin alle activiteiten (bestaande en toekomstige) worden toegelicht. Deze bijeenkomst zal worden aangekondigd op de gemeentelijke website en in de huis-aan-huisbladen.

NB: De bijeenkomst wordt niet in mei georganiseerd maar op een later moment. Er is besloten tot uitstel vanwege de lopende coalitieonderhandeling. Op dit moment is niet bekend welke wethouder bij de bijeenkomst aanwezig kan zijn”