HOME  |  Inwoners  |  Gezonde Wijk

Gezonde Wijk

Hoe pakt de gemeente het aan?

Inwoners zijn hoofdrolspelers

Door een wijkgerichte aanpak, komt het programma dichtbij de mensen zelf. Er wordt bottom-up gewerkt, dus bij het ontwikkelen en uitvoeren van het programma worden wijkbewoners en organisaties betrokken.

Procesgerichte aanpak

Gezondheidsachterstanden aanpakken is een langdurig proces. Daarom is hier sprake van een procesgerichte aanpak, die niet verloopt volgens een vastgetimmerd plan.

Samenwerking en verbinding

In je eentje je leefstijl omgooien is lastig en daarmee wordt het ook moeilijker om alleen gezondheidsachterstanden in te lopen. Daarom worden lokale partijen actief betrokken bij het programma. De afstemming die daardoor ontstaat, verbindt iedereen om aan de gezondheid en vitaliteit van bewoners in de wijk te werken.

Vijf sporen

De aanpak richt zich op vijf sporen:

  • Fysieke omgeving: is je omgeving gezond, dan draagt dat bij aan gezond gedrag
  • Gedrag en vaardigheden: bewust worden van het belang van het behouden of verbeteren van je gezondheid is belangrijk. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden over een evenwichtige leefstijl nodig.
  • Participatie: actief meedoen aan de samenleving maakt mensen gezond. 
  • Preventie en zorg: goede en laagdrempelige zorg in de buurt met aandacht voor preventie, een belangrijk voor gezondheid.
  • Sociale omgeving: je sociale netwerk heeft veel invloed op je eigen gedrag. Soms geeft dat ene extra zetje vanuit je eigen omgeving je net de steun die je nodig hebt.