HOME  |  Inwoners  |  Gezondheid in Weststellingwerf

Gezondheid in Weststellingwerf

Gezondheid

Gezondheid is een zaak van ons allemaal en ook zeker van de gemeente. We dragen graag mede zorg voor uw gezondheid en de mensen om u heen.  Daarom voeren we de Wet publieke gezondheid uit. Hierbij horen taken als het bevorderen van de gezondheid van de inwoners, het beschermen van bepaalde bevolkingsgroepen en het bestrijden van infectieziektes. Voor u betekent het dat we zorgen dat er een goed aanbod is aan informatie, activiteiten en begeleiding die te maken hebben met gezondheid. Daarin werken we samen met o.a. GGD Fryslân en JGZ. Ook veel lokale (vrijwilligers)organisaties en ondernemers dragen bij aan uw gezondheid. Onze speerpunten leest in onze nota lokaal gezondheidsbeleid “Gezond Weststellingwerf”.

Gezond Gewicht Jeugd, JOGG Weststellingwerf

Een gezonde jeugd biedt zichzelf en de samenleving de beste toekomstperspectieven. Daarom wil Weststellingwerf de komende jaren een beweging op gang brengen voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Dit gaat de gemeente doen door middel van de JOGG-aanpak.

Alcohol

Alcohol drinken is ongezond en dat geldt voor jongeren nog meer dan voor volwassenen. Dat komt doordat het lichaam en de hersenen van jongeren volop in ontwikkeling zijn tot ongeveer hun 24e levensjaar.

Gezonde Wijk

De gemeente gaat extra investeren in wijken en dorpen waar relatief veel mensen wonen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van gezondheid. Ze hoopt hiermee de inwoners echt te kunnen bereiken en te betrekken bij de aanpak. Meer over Gezonde Wijk vindt u achter deze link.