HOME  |  Inwoners  |  Informatie over de Infolijn

Informatie over de Infolijn

sfeerafbeelding

Telefoonnummer Infolijn 140561

De Infolijn is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Wilt u buiten kantooruren een dringende zaak melden, zoals gevaarlijke gaten in de weg of rioolstoringen, dan kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat van de Infolijn. Spreek duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en de aard van de storing in. De storingsdienst wordt automatisch op de hoogte gebracht van uw melding en probeert het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Mailen kan ook, naar: info@weststellingwerf.nl

De Infolijn is het gemeentelijke meldpunt waar u terecht kunt met vragen, klachten en opmerkingen over het openbaar gebied:

  • wegen/trottoirs (onderhoud) en bermen
  • openbaar groen en speeltuinen
  • beheer gemeentelijke gebouwen
  • riolering
  • openbare verlichting
  • afval, milieu en reiniging
  • algemene informatie over brandontheffingen en kapvergunningen
  • gladheidsbestrijding

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerkers van de Infolijn kunnen veel vragen over het openbaar gebied direct beantwoorden. Soms moet uw vraag worden voorgelegd aan een medewerker van de betreffende vakafdeling. U wordt dan later teruggebeld. Wanneer u uw meldingen of vragen per e-mail verstuurt, krijgt u direct een ontvangstbevestiging. U krijgt dan ook per e-mail antwoord op uw vraag. Alle meldingen, vragen en klachten die bij de gemeente binnenkomen, worden geregistreerd. Uw melding wordt zo snel mogelijk afgehandeld.

Digitale melding?