HOME  |  Inwoners  |  Jeugd, werk, inkomen, zorg en onderwijs

Jeugd, werk, inkomen, zorg en onderwijs

vraagwijzerweststellingwerf

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle hulp op het gebied van jeugd, werk en zorg. Op deze pagina vindt u meer informatie over de diensten en praktische informatie. Centraal in de ondersteuning staat het gebiedsteam. U kunt met vragen over zorg en welzijn, jeugd en gezin, wonen, werk en inkomen bij het gebiedsteam terecht. De 'vlechtwerkers' van het gebiedsteam zoeken samen met u een oplossing om zorg en ondersteuning snel, goed en dichtbij huis te organiseren.

In Weststellingwerf zijn twee gebiedsteams actief: Noordwolde en Wolvega.


Vraagwijzer Weststellingwerf helpt u!

Vraagwijzer Weststellingwerf helpt u bij het zoeken naar een oplossing voor problemen in het dagelijks leven. Wordt het bijvoorbeeld moeilijker om zelf te koken? Op www.vraagwijzerwestellingwerf.nl staan handige tips en adressen hoe u het koken makkelijker kunt maken.

Klik hier voor de Vraagwijzer Weststellingwerf!

Gezondheid

Gezondheid is een zaak van ons allemaal en ook zeker van de gemeente. We dragen graag mede zorg voor de gezondheid van u en de mensen om u heen. Hier vindt u informatie over o.a. GGD Fryslân, JGZ, Gezond Gewicht Jeugd, Gezonde Wijk en Alcohol. 

Opvang van kinderen

Gaat uw kind nog niet naar school of bent u buiten de schooltijden niet in de gelegenheid thuis te zijn voor uw kind, dan is kinderopvang een oplossing. Kinderopvang omvat peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderschap.

Zorg en ondersteuning in Weststellingwerf

De krant ‘Zorg en ondersteuning in Weststellingwerf’ huis-aan-huis verspreid. De krant is een gezamenlijke uitgave van ETT media en de gemeente Weststellingwerf. In de krant vindt u meer informatie over alle hulp en ondersteuning die in Weststellingwerf geboden wordt. Voor iedereen die hulp nodig heeft of juist hulp wil bieden. U kunt de digitale versie van de zorgkrant hier lezen.

Onderwijs

Na het vierde levensjaar mag uw kind al naar school en vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Weststellingwerf biedt u daarvoor een ruim aanbod van onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en volwasseneneducatie. Hierdoor kan een groot deel van de jongeren binnen onze eigen gemeente naar school gaan.

Wmo staat voor extra hulp voor zelfstandig leven

Wilt u thuis blijven wonen, maar lukt dat alleen of met behulp van uw omgeving niet of niet meer? De Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, is er om daarbij hulp te bieden.

AED’s en reanimatie-netwerk

Help mee aan een dekkend reanimatie-netwerk

Eerste zes minuten zijn cruciaal

Elke week worden 300 mensen in Nederland slachtoffer van een hartstilstand. De kans op overleven na een hartstilstand wordt elke minuut 10% kleiner. Na 6 minuten is de kans op blijvende hersenschade aanzienlijk. Daarom zijn de eerste 6 minuten na een hartstilstand cruciaal!

Contact gebiedsteams

Lukt traplopen niet meer en vraagt u zich af of u thuis kunt blijven wonen? Heeft u moeite om uw geldzaken op orde te krijgen? Heeft u vragen over opvoeden? Het gebiedsteam denkt met u mee.

Werk inkomen en participatie

Zoveel mogelijk mensen op een gepaste manier aan het werk helpen waar dat nodig is en degene met wie die dat niet lukt, financieel bijstaan. In het kort is dat het streven van gemeente Weststellingwerf om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan arbeidsmarkt en de samenleving. Hieronder vindt u meer informatie over werk en inkomen.