HOME  |  Inwoners  |  Jongeren Op Gezond Gewicht - JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht - JOGG

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin gezond eten en bewegen de normaalste zaak van de wereld is. Daarom werken wij sinds 2015 met de JOGG-aanpak.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind. Met aansprekende campagnes als Groente… zet je tanden erin! Gratis Bewegen, gewoon doen! en DrinkWater! Maken we gezond weer aantrekkelijk voor kinderen. Inmiddels werken 137 gemeenten in Nederland met de JOGG-aanpak.  Lees meer over de JOGG-aanpak op jongerenopgezondgewicht.nl

Waarom zijn wij JOGG-gemeente geworden?

Eén op zes kinderen in Weststellingwerf had in 2015 overgewicht. Dit blijkt uit het gezondheidsonderzoek van GGD Fryslân onder alle kinderen uit groep 7 in Weststellingwerf. Daarnaast drinkt slechts 33% van de kinderen elke dag tenminste twee glazen water en 40% eet elke dag groente. De gemeente Weststellingwerf vindt het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Daarom verbond het college van burgemeester en wethouders zich in 2015 aan de JOGG-aanpak. Onze missie is een stijging van gezond eet- en beweeggedrag onder kinderen en uiteindelijk een daling van het aantal kinderen met overgewicht vanaf 2020.

Meer weten?

Wil je meer weten of meepraten over hoe je kunt bijdragen aan meer jongeren op een gezond gewicht? Neem dan contact op met onze JOGG-regisseur, Nika Schnek. E-mail: jogg@weststellingwerf.nl.

Informatie