HOME  |  Inwoners  |  Nieuwe brug Driesprong

Nieuwe brug Driesprong

Nieuwe brug over de Tjonger

We zijn begonnen met het vernieuwen van de brug over de Tjonger, bij de Driesprong in Langelille. De brug ligt op de grens van gemeente Weststellingwerf en De Fryske Marren. Daarom werken beide gemeenten samen aan dit project. De werkzaamheden zijn hier te volgen.

Waarom een nieuwe brug?

De huidige brug is in 1944 gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. FARSK buro voor architectuur en bouwkunde ontwierp een nieuwe brug die past in het landschap.

Wanneer gaan we van start?

We starten half februari 2019 met de sloop van de huidige brug. Tijdens de werkzaamheden is de brug niet begaanbaar. Vanaf 1 april 2019 kunt u gebruikmaken van de nieuwe brug. Aannemer Koninklijke Oosterhof Holman voert het werk voor ons uit. We werken daarbij samen met Ingenieursadviesbureau Sweco.

Door samen te werken volgens een nieuwe werkmethode (LEAN), kunnen we de uitvoeringstijd flink verkorten. Ons uitgangspunt is zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving en een zo kort mogelijke stremming van de brug. Dit betekent bijvoorbeeld dat we intensiever samenwerken en op een andere manier ontwerpen en uitvoeren, zodat we tijdens de uitvoering sneller kunnen werken. Daardoor kunt u weer eerder gebruikmaken van de brug.

Tijdelijke omleidingsroute

Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Langelilleweg, Kooisloot, Meester Wijmaweg, Bandsloot, Middenweg, Hoofdweg, Duimstraat en Krompad. Dit is in totaal een afstand van zo´n 15 kilometer. We geven deze route met borden aan. Voor fietsers en wandelaars is er een tijdelijke brug, in de buurt van de huidige brug. Tijdens de werkzaamheden is er geen scheepvaart mogelijk.

Omleidingen aanleg nieuwe brug

Hoe gaat de nieuwe brug eruit zien?

De nieuwe brug krijgt een heel ander aanzien dan de huidige brug. FARSK buro voor architectuur en bouwkunde kreeg van beide gemeenten de opdracht om een slanke, open brug te ontwerpen, met oog voor het landschap. Die opdracht is uitgewerkt in de vorm van een moderne brug, met een doorvaart van 10 meter breed en een hoogte van 2,5 meter, van beton en verzinkt staal in zwart en grijs.

FARSK keek bij het ontwerp specifiek naar het landschap. In het gebied is de verkaveling van weer en ribben – water en land – duidelijk te zien. Dat komt terug in de brug, onder andere in de balustrade. Ook in het reliëf in de staanders zitten speelse accenten. “Zo is er steeds weer wat te ontdekken in de brug. Je snapt hem niet in een keer”, legt architect Jakob Bosma uit.

De huidige brede betonnen staanders worden in de nieuwe brug slanke, tapse pilaren in een donkere kleur. Daarmee krijgt de rivier optisch meer ruimte. Voor de recreatievaart betekent dit dat er straks ook meer overzicht is. Ook komen aan één zijde van de brug taluds van natuurlijk materiaal. “Symmetrie en eenvoud zijn de basis van de nieuwe brug.” Daarnaast is er bij het ontwerp, in samenspraak met de IJswegencentrale, rekening gehouden met kluunvoorzieningen voor schaatsers.

Vragen?

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Frank Kwebeman, van gemeente Weststellingwerf, via telefoonnummer 14 05 61 of via e-mail info@weststellingwerf.nl.

Heeft u vragen aan de aannemer? Neem dan contact op met projectleider Ronald Silvius van Koninklijke Oosterhof Holman via telefoonnummer 0594 - 280 123 of e-mail: rsilvius@oosterhofholman.nl.