HOME  |  Inwoners  |  Oefeningen defensie

Oefeningen defensie

Het kan gebeuren dat u af en toe militairen en/of militaire voertuigen ziet. Dat kan heel goed kloppen want regelmatig worden er in onze gemeente militaire oefeningen gehouden. Militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, er wordt echter geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.

Defensie zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
  • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
  • Geen gebruik maken van oefenmunitie buiten het militaire oefenterrein.

Schaderegeling:

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl