HOME  |  Inwoners  |  Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud

Om de wegen in de gemeente veilig te houden, worden ze met regelmaat onderhouden. Onder het kopje werk in uitvoering leest u waar momenteel of binnenkort aan de weg wordt gewerkt.

Onderhoud bermen

Sinds 2013 wordt een versoberd maairegime toegepast in Weststellingwerf. De bermen worden jaarlijks éénmaal over de gehele breedte geklepeld. Een aantal bermen wordt ecologisch beheerd door het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer. Deze bermen worden tweemaal per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd zodat er verschraling optreedt waardoor er meer biodiversiteit kan ontstaan.

Onderhoud bermen door particulieren

De gemeente heeft een aantal bermen in gebruik gegeven aan particulieren. Deze particulieren maaien de bermen voor eigen gebruik. Hieraan worden wel enkele voorwaarden gesteld, maar er worden geen kosten in rekening gebracht. Heeft u interesse om een berm in gebruik te nemen, dan kunt u contact opnemen met de de heer S. Spijksma,  telefoon 140561.

Gladheidbestrijding

Elke winter is het wel een aantal keren glad. De perioden van gladheid duren echter over het algemeen kort.
Voor het strooien is een urgentieplan opgesteld. Voor politie, brandweer en ambulance, het werkverkeer en schoolgaande jeugd worden - ook 's nachts - de doorgaande wegen gestrooid. Daarna volgen de overige wegen. Binnen de urgentiestelling past het strooien van voetpaden en particuliere paden en wegen niet. Weststellingwerf is ingedeeld in zes routes. Omdat niet overal gelijk gestrooid kan worden, is er per route een fasering aangebracht.

Uitgebreidere informatie over de manier van strooien kunt u hier vinden.