HOME  |  Inwoners  |  Onderwijs

Onderwijs

Ontwikkeling van uw kind voorop in het onderwijs

Na het vierde levensjaar mag uw kind al naar school en vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Weststellingwerf biedt u daarvoor een ruim aanbod van onderwijs. Er is basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en volwasseneneducatie. Hierdoor kan een groot deel van de jongeren binnen onze eigen gemeente naar school gaan.

Basisonderwijs

De ontwikkeling van uw kind staat voorop. Samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs heeft de gemeente een toekomstvisie opgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat alle 22 basisscholen kwalitatief onderwijs bieden. U kunt kiezen uit verschillende richtingen.

Voortgezet onderwijs

Kinderen in Weststellingwerf kunnen binnen het voortgezet onderwijs kiezen uit een breed aanbod aan richtingen bij het Linde College en Terra Wolvega. Hier vindt u daarover meer informatie.

Recht op onderwijs betekent ook leerplicht

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. In Nederland hechten we zoveel waarde aan onderwijs, dat het verplicht is gesteld. Wilt u meer weten over wat leerplicht betekent voor u en uw kind, de regels hiervoor en de uitzonderingen erop? U vindt meer informatie achter deze link.

Schoolvakanties

Hoewel er landelijk richtlijnen worden gegeven voor de vijf jaarlijkse schoolvakanties, is het altijd goed ook de website van de school van uw kind te raadplegen. We zetten alvast de schoolvakanties voor de komende jaren voor u op een rijtje, klikt u hier om te worden doorgelinkt.

Veilig naar school met aangepast leerlingenvervoer

Op een goede en veilige manier naar school gaan, is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Door een beperking of handicap kan het nodig zijn dat uw kind met aangepast leerlingenvervoer naar school moet. U leest hier wat de gemeente daarin voor u kan betekenen.

Vragen over onderwijs?

Als ouder of verzorger van uw kind heeft u vast wel eens vragen over het onderwijs. Doorgaans zullen die goed worden beantwoord door een leerkracht of de schoolleiding. Is dat niet het geval, dan is er de landelijke advies- en informatiedienst Ouders&Onderwijs. U kunt hier terecht met al uw vragen via het gratis telefoonnummer 0800-5010 of mailadres vraag@oudersonderwijs.nl. 

Brede scholen

Binnen Brede scholen komen verschillende maatschappelijke functies samen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en culturele instellingen. Omdat hierdoor functies als opvoeden en maatschappelijk werk makkelijk kunnen worden gecombineerd met voor-, tussen- en naschoolse activiteiten, versterkt dit de samenwerking organisaties. Een overzicht van de Brede scholen en MFC’s in Weststellingwerf vindt u hier.

Volwassenenonderwijs

Onderwijs voor volwassenen is een mooie kans om alsnog een vak te leren of een diploma te behalen. Gemeente Weststellingwerf biedt daarom aan mensen ouder dan 18 jaar een aantal cursussen op maat aan via het Friesland College.

Studiefinanciering en Individuele toeslag

Studeren? Er zijn verschillende manieren waarop je kunt worden ondersteund in je studiekosten. Als je door een arbeidsbeperking niet kunt rondkomen van de studiefinanciering, is het mogelijk dat dat je in aanmerking komt voor een individuele arbeidstoeslag. Meer weten? Klik hier en lees er alles over.

Alvast naar de logopedist

Preventieve logopedie is de officiële term voor het op vroege leeftijd signaleren van problemen op het gebied van spraak, taal en eerste mondfuncties. Gemeente Weststellingwerf werkt samen met een logopedist om dit op tijd te ontdekken bij uw kind. Lees er hier meer over.

Opvang

Gaat uw kind nog niet naar school of bent u buiten de schooltijden niet in de gelegenheid thuis te zijn voor uw kind, dan is kinderopvang een oplossing. Kinderopvang omvat peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderschap.

Fries en Stellingwerfs

In de provincie Fryslân zijn de scholen wettelijk verplicht het vak Fries in het schoolplan op te nemen. De Stellingwerven hebben een eigen streektaal, het Stellingwerfs. Daarom is in 1988 het vak heemkunde ingevoerd. De scholen in Ooststellingwerf kunnen kiezen of ze Fries of heemkunde geven.

Bij het vak heemkunde wordt niet alleen aandacht geschonken aan de streektaal. Tijdens de heemkundelessen kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen die te maken hebben met de eigen omgeving, de Stellingwerven.