HOME  |  Inwoners  |  Ontwerp bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplannen

Nadat over een voorontwerp bestemmingsplan inspraak is gehouden en met diverse instanties vooroverleg is gevoerd wordt een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Vaak is het ontwerp inhoudelijk gelijk aan het voorontwerp, maar het komt ook voor dat er een paar wijzigingen zijn doorgevoerd (bijvoorbeeld als gevolg van een inspraakreactie). Op een ontwerp bestemmingsplan kunt u binnen een bepaalde termijn een zienswijze indienen. Wanneer u nu geen zienswijze geeft op het ontwerp, verspeelt u in veel gevallen de mogelijkheid tot het indienen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Voor elk van onderstaande plannen kunt u de einddatum voor een het indienen van een zienswijze nalezen in het publicatiedocument. Voor het plan zelf is een link opgenomen naar een landelijke website, waarop u het plan kunt zien.