HOME  |  Inwoners  |  Renovatie fietspad langs de Linde

Renovatie fietspad langs de Linde

Schuimbeton fietspad langs de Linde

In de Investeringskalender 2017-2027 is de aanpak van het fietspad langs de Linde opgenomen. In mei 2018 is aannemersbedrijf A. Faber uit Bolsward gestart met het fietspad vernieuwen en verbreden. Van oktober tot en met maart lag het werk stil, vanwege het stormseizoen. Het fietspad ligt op een waterkerende dijk, waaraan in het stormseizoen niet mag worden gewerkt. In juni 2019 is het werk afgerond en kunnen fietsers van de Steenwijkerweg tot aan de Driewegsluis genieten van een nieuw en breder fietspad. 

Op de website van aannemer A. Faber is een filmpje te zien van de werkzaamheden.

Wat gebeurt er met het fietspad richting De Hoeve?

In de loop van het jaar wordt meer duidelijk over de uitvoering van het fietspad dat loopt van de Steenwijkerweg tot Kontermans, een gebied waar ook de gebiedscommissie Beekdal-Linde aan de slag gaat.

Fotoverslag

De foto's hieronder laten zien hoe er is gewerkt aan het fietspad. Zo ziet u hoe de aannemer een fundering van schuimbeton aanlegde. Schuimbeton is een stuk lichter dan gewoon beton en daarmee beter voor de dijk waarop het fietspad ligt. Op het schuimbeton ligt asfalt. De foto´s zijn gemaakt door PEEM Fotografie.

Schuimbeton fietspad Linde

Juni 2018

Stroomkantpad schuimbeton

De aanleg van schuimbeton, juni 2018.

Fietspad langs de Linde

In mei 2018 startte het werk. Op deze foto en de foto´s hieronder zien we nog het oude fietspad. Het nieuwe fietspad wordt 2 meter breder, zodat het ook voor scootmobielen goed berijdbaar is.

Fietspad langs de Linde

Fietspad langs de Linde

Vernieuwd fietspad langs de Linde

Via het vernieuwde fietspad is de Driewegsluis goed bereikbaar. (Foto: PEEM Fotografie)

Nieuw fietspad langs de Linde

In juni 2019 rondde aannemer A. Faber het project af en is het fietspad tussen de Steenwijkerweg en Driewegsluis weer goed begaanbaar. (Foto: PEEM Fotografie)

Fietspad langs de Linde