HOME  |  Inwoners  |  Renovatie fietspad langs de Linde

Renovatie fietspad langs de Linde

Schuimbeton fietspad langs de Linde

In de Investeringskalender 2017-2027 is de aanpak van het fietspad langs de Linde opgenomen. In mei 2018 is aannemersbedrijf A. Faber uit Bolsward gestart met het fietspad vernieuwen en verbreden. Inmiddels is het grootste deel van het fietspad vernieuwd. Eind juni 2019 is het laatste stukje klaar. Dat is het deel tussen de Sas en de Merriemaden. Fietsers kunnen via de Meenthe omrijden.

Omleidingsroute fietspad Linde

Wat doen we?

De vernieuwing en verbreding van het fietspad verloopt in twee fases. De eerste fase is het fietspad vanaf de Steenwijkerweg tussen Wolvega en De Blesse tot aan de Driewegsluis. Dit deel knippen we op in drie delen.

 1. Het deel vanaf de Steenwijkerweg tot en met het Stroomkantpad.
  Dit stuk is in 2018 vernieuwd en verbreed en weer toegankelijk voor fietsers.
 2. Het middenstuk - Gapenburg - van de Sas tot Merriemaden.
  Dit stuk is voor de helft klaar. Omdat in oktober het stormseizoen startte, is het werk toen stilgelegd. In maart 2019 pakt de aannemer eerst deel 3 op en maakt daarna het stuk tussen de Sas en de Merriemaden af. Omfietsen kan via de Meenthe. De Driewegsluis is ook bereikbaar via Oldemarkt.
 3. Het derde deel is het stuk vanaf de Merriemaden tot de Driewegsluis. 
  Dit deel pakt de aannemer in maart 2019 aan. Hier is namelijk de langste omleiding nodig en dat willen we daarom zo snel mogelijk klaar hebben. Zo zorgen we ervoor dat de Driewegsluis in het fietsseizoen weer goed bereikbaar is. Daarna maken we Gapenburg (deel 2) verder af.

   

Omleidingen

Kaartjes met alle omleidingen vindt u onderaan deze pagina (PDF).

Wanneer zijn we klaar?

Eind juni 2019 is het hele fietspad tussen de Steenwijkerweg en de Driewegsluis vernieuwd en verbreed.
Op de website van aannemer A. Faber is een filmpje te zien van de werkzaamheden.

Waarom verbeteren we het fietspad nu?

Het fietspad langs de Linde is aan verbetering toe. Het pad ligt op een dijk van het Wetterskip. Die dijk doet dienst als waterkering. Dat betekent dat in het stormseizoen (oktober-maart) geen ingrijpende werkzaamheden mogen plaatsvinden op de dijk. Daardoor zijn wij eraan gebonden om de meeste werkzaamheden  in het fietsseizoen uit te voeren. In overleg met Wettersskip Fryslân - de eigenaar van de dijk - mogen we 11 maart weer aan het werk op de dijk.

Wat gebeurt er met het fietspad richting De Hoeve?

In de loop van het jaar wordt meer duidelijk over de uitvoering van het fietspad dat loopt van de Steenwijkerweg tot Kontermans, een gebied waar ook de gebiedscommissie Beekdal-Linde aan de slag gaat.

Wat deden we tot nu toe aan het fietspad richting Driewegsluis?

De foto's hieronder laten zien wat er tussen mei en oktober 2018 gebeurde aan het fietspad. Zo is er te zien hoe de aannemer een fundering van schuimbeton aanlegde. Schuimbeton is een stuk lichter dan gewoon beton en daarmee beter voor de dijk waarop het fietspad ligt. Op het schuimbeton ligt asfalt. De foto´s zijn gemaakt door Peem Fotografie.

Schuimbeton fietspad Linde

Juni 2018

Stroomkantpad schuimbeton

De aanleg van schuimbeton, juni 2018.

Fietspad langs de Linde

In mei 2018 startte het werk. Op deze foto en de foto´s hieronder zien we nog het oude fietspad. Het nieuwe fietspad wordt 2 meter breder, zodat het ook voor scootmobielen goed berijdbaar is.

Fietspad langs de Linde

Fietspad langs de Linde