HOME  |  Inwoners  |  Renovatie fietspad langs de Linde

Renovatie fietspad langs de Linde

Schuimbeton fietspad langs de Linde

In de Investeringskalender 2017-2027 is de aanpak van het fietspad langs de Linde opgenomen. In mei 2018 zijn de werkzaamheden gestart om het fietspad te vernieuwen en verbreden. 

Het fietspad ligt op een waterkerende dijk van Wetterskip Fryslân. Om schade aan de dijk te voorkomen, mag er in het stormseizoen (oktober-maart) niet ingrijpend aan de dijk worden gewerkt. Aannemersbedrijf A. Faber uit Bolsward voert de werkzaamheden uit.

Hoever zijn we nu?

Inmiddels is het Stroomkantpad gereed. Het middenstuk - Gapenburg - van de Sas tot Merriemaden is deels gereed. De werkzaamheden zijn vanwege het stormseizoen medio oktober stilgelegd. Het fietspad is in deze periode wel toegankelijk. Halverwege Gapenburg gaat het nieuwe pad over in het oude, maar is goed toegankelijk. In het voorjaar pakken we de werkzaamheden weer op. We streven ernaar dat in het voorjaar van 2019 het hele fietspad tussen de Steenwijkerweg en de Driewegsluis vernieuwd en verbreed is.
Op de website van aannemer A. Faber is een filmpje te zien van de werkzaamheden.

Waarom verbeteren we het fietspad nu?

Het fietspad langs de Linde is aan verbetering toe. Het pad ligt op een dijk van het Wetterskip. Die dijk doet dienst als waterkering. Dat betekent dat in het stormseizoen (oktober-maart) geen ingrijpende werkzaamheden mogen plaatsvinden op de dijk. Daardoor zijn wij eraan gebonden om de meeste werkzaamheden  in het fietsseizoen uit te voeren.

Vervolg

In de loop van dit jaar wordt meer duidelijk over de uitvoering van het andere deel van het fietspad dat loopt van de Steenwijkerweg tot Kontermans, een gebied waar ook de gebiedscommissie Beekdal-Linde aan de slag gaat.

Update donderdag 27 juni 2018: de nieuwe, verbrede vorm van het fietspad wordt zichtbaar. De fundering van schuimbeton wordt gestort. Hier komt later een asfaltlaag overheen. 

Schuimbeton fietspad Linde

Stroomkantpad schuimbeton

Start renovatie, oorspronkelijke situatie, mei 2018:

Fietspad langs de Linde

Fietspad langs de Linde

Fietspad langs de Linde

Het fietspad langs de Linde wordt in 2018 en 2019 opgeknapt. Foto´s: Peem Fotografie