HOME  |  Inwoners  |  Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Bij schoolmaatschappelijk werk kunt u terecht als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind binnen de schoolmuren. Die kan worden verstoord door een aantal factoren, zoals gepest worden, opvoedproblemen, scheiding, enz. Samen met u en uw kind kijkt schoolmaatschappelijk werk naar de beste oplossing met, daar waar mogelijk, kortdurende hulp.

Maakt u zich zorgen? Dan kunt u op de school van uw kind naar de interne begeleider of directeur gaan, of u wenden tot schoolmaatschappelijk werk. Ook kunt u eerst met het Gebiedsteam praten over de situatie van uw kind. Hier kan goed worden gekeken of schoolmaatschappelijk werk voldoet, of dat er misschien andere organisaties zijn die kunnen helpen. Kinderen kunnen vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.