HOME  |  Inwoners  |  Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Bij schoolmaatschappelijk werk kun je terecht als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van jouw kind binnen de schoolmuren. Die kan worden verstoord door een aantal factoren, zoals gepest worden, opvoedproblemen, scheiding, enz. Samen met jou en jouw kind kijkt schoolmaatschappelijk werk naar de beste oplossing met, daar waar mogelijk, kortdurende hulp.

Maak je je zorgen? Dan kun je op de school van jouw kind naar de interne begeleider of directeur gaan, of je wenden tot schoolmaatschappelijk werk. Ook kun je eerst met het Gebiedsteam praten over de situatie van jouw kind. Hier kan goed worden gekeken of schoolmaatschappelijk werk voldoet, of dat er misschien andere organisaties zijn die kunnen helpen. Kinderen kunnen vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.