HOME  |  Inwoners  |  VANG-doelstelling | Van Afval Naar Grondstof

VANG-doelstelling | Van Afval Naar Grondstof

Beter scheiden = minder afval!

De hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland moet flink verminderen. De rijksoverheid heeft hiervoor VANG-doelstellingen opgesteld. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof.

  • Jaarlijks maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner 
  • 75% van al het huishoudelijk afval moet gescheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. 

Meer weten over afval scheiden en hergebruik?

Samen halen we alles eruit | Waar doen we het voor? 

Samen halen we alles eruit | Hergebruik van grondstoffen