HOME  |  Inwoners  |  Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast nadat de voorbereiding daarvoor is doorlopen. Meestal is het vastgestelde bestemmingsplan inhoudelijk gelijk aan het ontwerp, maar het komt ook voor dat er wijzigingen zijn doorgevoerd (bijvoorbeeld als gevolg van een zienswijze). Tegen een vastgesteld bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer de beroepstermijn is verstreken, betekent dit meestal dat het bestemmingsplan onherroepelijk en in werking is. De gemeente kan pas aan het nieuwe bestemmingsplan toetsen, als het in werking is. De actuele status van een plan kunt u achterhalen door het te bekijken op de landelijke website, waarnaar bij elk plan verwezen wordt. De link brengt u direct bij het betreffende plan. Vervolgens kijkt u in het informatieve scherm (rechts in beeld) voor de dossierstatus. Indien het dossier als status “geheel onherroepelijk in werking” heeft, dan is het bestemmingsplan geheel onherroepelijk en in werking. Als een andere dossierstatus wordt vermeld, kunt u contact met ons opnemen om de actuele status te achterhalen. Bij bestemmingsplannen van voor 2010 ziet u geen juiste dossierstatus. Deze plannen zijn wel onherroepelijk en in werking en staan meestal in de vorm van pdf-bestanden op onze website.

Voor elk stuk grond in de gemeente is een bestemmingsplan vastgesteld. Veel dorpen hebben een eigen bestemmingsplan en ook in het buitengebied is een bestemmingsplan van toepassing. De bestemmingsplannen kunt u hier raadplegen: