HOME  |  Inwoners  |  Vastgestelde bestemmingsplannen  |  Oldeholtpade

Oldeholtpade

Vastgesteld bestemmingsplan Oldeholtpade

officiële publicatie 
Het plan is te zien via onderstaande link:
www.ruimtelijkeplannen.nl  

Let op! Onderstaand plan bevat aanvullende regels voor bovenstaand bestemmingsplan

Vastgesteld bestemmingsplan facetbestemmingsplan kernen Weststellingwerf

officiële publicatie
Het plan is in te zien via onderstaande link:
www.ruimtelijkeplannen.nl

Let op! Voor bepaalde percelen of gebieden is dit bestemmingsplan gewijzigd, nader uitgewerkt of herzien en geldt de bovenstaande regeling niet meer. Onderstaand zijn deze plannen opgenomen. Ze bevatten de van kracht zijnde regels voor betreffende percelen:

Vastgesteld wijzigingsplan Hesselinghstraat Oldeholtpade

officiële publicatie
Het plan is te zien via onderstaande link:
www.ruimtelijkeplannen.nl


Overzicht downloads: