HOME  |  Inwoners  |  Veilig thuis, tegen huiselijk geweld

Veilig thuis, tegen huiselijk geweld

Wat is huiselijk geweld?

Het is geweld dat je wordt aangedaan door iemand uit je eigen huiselijke of familiekring. Het gaat dus niet om de plaats waar het gebeurd, maar om degene die het doet. Dat kan een partner zijn, een ex-partner, een gezinslid of iemand anders uit je familie. Soms is het moeilijk te herkennen want het hoeft niet alleen lichamelijk geweld te zijn, het kan ook seksueel of psychisch zijn.

Ben je slachtoffer, dader of getuige van huiselijk geweld? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie via 112.

Verder kun je bij spoed bellen met Veilig thuis (Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld) via telefoonnummer 0900  5675678 en met Fier Fryslân via telefoonnummer 088 2080000. Bellen kan anoniem. Ook kun je mailen naar ashg@fierfryslan.nl of chatten met Fier Fryslân. Je hoeft je er nooit voor te schamen dat je contact opneemt, je wordt altijd verder geholpen.

Er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden getroffen als er sprake is van huiselijk geweld. Zo kan er een huisverbod worden uitgevaardigd, waardoor de geweldpleger tien dagen de woning niet mag betreden en ook geen contact mag opnemen met partner of kinderen. Dit verbod wordt uitgereikt door de politie of de burgemeester. Eventueel kan het verbod worden verlengd met vier weken.