HOME  |  Inwoners  |  Verkeer en groen

Verkeer en groen

sfeerafbeelding

'Verkeer en groen', het lijkt een contrast, maar dat hoeft niet. In Weststellingwerf is te zien dat deze beide goed samen kunnen gaan door ze van elkaar te laten profiteren. We hebben fietspaden om mooie plekjes te bereiken, 60-kilometerwegen daar waar nodig en bermonderhoud om de bermen in tact en veilig te houden. We zorgen voor een goede bereikbaarheid en vindbaarheid met goede wegen en zo weinig mogelijk verstorende lichten en borden.
 
Om dit te realiseren en in stand te houden, moet er zo nu en dan onderhoud worden uitgevoerd. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de kolom 'Werk in uitvoering' hieronder.
 

Werk in uitvoering

Klik hieronder voor een overzicht van alle stremmingen en verkeershinder binnen de gemeente.

Groen

Eikenprocessierupsen zitten in de maanden mei en juni in een groot aantal eikenbomen.

Onderhoud

Klik hieronder voor een overzicht van alle onderhoud binnen de gemeente.

Gladheidsbestrijding

Gladheid komt in Nederland vrijwel elke winterperiode voor. Klik hieronder wat de gemeente doet om de gladheid te bestrijden en wat u zelf kunt doen.