HOME  |  Inwoners  |  Voorontwerp bestemmingsplannen

Voorontwerp bestemmingsplannen

Een eerste uitwerking van een nieuw bestemmingsplan heet een voorontwerp bestemmingsplan. De gemeente geeft hiermee aan hoe ze het gebied waarover het bestemmingsplan gaat wil bestemmen. Op een voorontwerp bestemmingsplan kunt u binnen een bepaalde termijn een inspraakreactie geven.

Voor elk van onderstaande plannen kunt u de einddatum voor een inspraakreactie nalezen in het publicatiedocument. Voor het plan zelf is een link opgenomen naar een landelijke website, waarop u het plan kunt zien.