HOME  |  Inwoners  |  Warmtetransitie

Warmtetransitie

Warmtetransitie

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Koken op gas en je woning verwarmen met aardgas kan dan niet meer. Dat doen we dan met duurzame energie. Zo stoten we minder schadelijke CO2 uit en beperken we verdere klimaatverandering. Maar hoe en wanneer koppel je woningen los van het aardgas? Wat is het alternatief voor aardgas? Wat is haalbaar en betaalbaar voor iedereen? Gemeente Weststellingwerf werkt aan een Transitievisie Warmte die antwoord gaat geven op deze vragen. Inwoners en ondernemers uit de gemeente worden betrokken bij het maken van dit plan.

Enquête: inbreng inwoners transitievisie warmte

De inbreng van inwoners in onmisbaar voor het opstellen van de transitievisie warmte. Daarom vragen we alle inwoners om een enquête in te vullen. Dit geeft ons een overzicht wat inwoners al doen om het gebruik van aardgas te verminderen.

Enquête invullen

Planning

Januari 2021: start opstellen Transitievisie Warmte
23 april t/m 14 mei 2021: enquête online voor inbreng inwoners
Eind 2021: vaststelling Transitievisie Warmte

Contact

Voor meer informatie over de enquête kun je contact opnemen met SAMEEN via warmtetransitie@sameen.nl. SAMEEN begeleidt de gemeente bij de transitievisie warmte.

Voor overige vragen over de transitievisie warmte kun je contact opnemen met Jitske Tuimaka van de gemeente Weststellingwerf via j.tuimaka@weststellingwerf.nl.