HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

sfeerafbeelding

Stremmingen/verkeershinder

Stremming Dwarsvaartweg te Noordwolde

Vanaf woensdag 31 januari t/m vrijdag 16 februari is het kruispunt Dwarsvaartweg – Ringweg Oost voor al het verkeer gestremd. Het verkeer zal worden omgeleid via de Schoolstraat - Oosterstreek – Hoofdstraat-Oost (zie bijlage). De manege (Dwarsvaartweg 6) blijft bereikbaar. Zie hier voor omleiding

Stremmingen te Noordwolde

In verband met rioolwerkzaamheden in Noordwolde, zijn de onderstaande wegen in de volgende periode gestremd voor alle doorgaande verkeer.
- week 43 t/m 48 - Ds. van der Tuukstraat
- week 46 t/m 51 - Dr. Verdeniussstraat
- week 02 t/m 07 - Twijgstraat
- week 05 t/m 10 - Rotanstraat

Wegwerkzaamheden en evenementen in Fryslân

Een overzicht van de wegwerkzaamheden uitgevoerd door de provincie vind u op de website van de provincie Fryslân