HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

sfeerafbeelding

Stremmingen/verkeershinder

Stremming Twijgstraat in Noordwolde

Door herstraatwerkzaamheden is de Twijgstraat vanaf maandag 23 november tot en met 18 december 2020 voor alle verkeer afgesloten.

Stremming kruising Hesselinghstraat/Buitenkamp in Oldeholtpade

Vanwege rioolwerkzaamheden is de kruising Hesselinghstraat/Buitenkamp gestremd vanaf 19 oktober t/m 11 december 2020 voor alle verkeer. Voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld, zodat zij van de fietstunnel gebruik kunnen blijven maken.

Stremming gedeelte van Hoofdweg in Nijeholtpade.

Door rioolwerkzaamheden is het gedeelte van de Hoofdweg in Nijeholtpade tussen de bebouwde komgrens vanuit de richting Oldeholtpade en de aansluiting met de Kerkweg vanaf maandag 21 september tot en met vrijdag 11 december voor alle doorgaande verkeer afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid.

Lindepad afgesloten i.v.m. verkeersveiligheid tussen Hemweg en Kontermansbrug.

Omleidingsroute via fietspad Vinkegavaartweg, oversteek naar Kontermansweg, langs fietspad Oude Jokweg, via Hoeveweg (oversteek Vinkegavaartweg) naar Buitenweg, langs Hemweg weer naar Lindepad. 

Stremming fietspad tussen Driewegsluis en Oldemarkt

De gemeente Steenwijkerland gaat dit fietspad aanleggen in betonverharding. De werkzaamheden zijn gepland tussen december 2020 en maart 2021.

Wegwerkzaamheden en evenementen in Fryslân

Een overzicht van de wegwerkzaamheden uitgevoerd door de provincie vindt u op de website van de provincie Fryslân.

Landelijk overzicht stremmingen en omleidingen (link naar Melvin)

Klik hier voor een overzicht van alle stremmingen en omleidingen.