HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

sfeerafbeelding

Stremmingen/verkeershinder

Stremming Doldersumsestraat in Boijl

Maandag 21 september wordt er begonnen met het herstraten van de Doldersumsestraat in Boijl, dit betreft het gedeelte tussen de Boijlerweg en de Alteveerseweg. Wij verwachten dat deze werkzaamheden, afhankelijk van de weeromstandigheden, klaar zullen zijn op donderdag 8 oktober. 

Verkeershinder Hoofdweg Oldeholtpade en Nijeholtpade

Door snoeiwerkzaamheden aan de bomen kan er de komende weken verkeershinder ontstaan voor het doorgaande verkeer.

Stremming Stelweg te Oldeholtwolde

Door herstraatwerkzaamheden is de Stelweg, gedeelte Brugslootweg-A32 (tot Stelweg 3) vanaf maandag 7 t/m woensdag 23 september voor alle doorgaande verkeer afgesloten.

Diverse asfaltwerkzaamheden

In week 36 van woensdag 2 t/m vrijdag 4 september worden aan diverse wegen asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Hier kunt u vinden welke wegen het betreft en wanneer dit plaatsvindt. 

Stremming gedeelte van Hoofdweg in Nijeholtpade.

Door rioolwerkzaamheden is het gedeelte van de Hoofdweg in Nijeholtpade tussen de bebouwde komgrens vanuit de richting Oldeholtpade en de aansluiting met de Kerkweg vanaf maandag 21 september tot en met maandag 30 november voor alle doorgaande verkeer afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid.

Stremming Oldeberkoperweg (N353) in Noordwolde 

Tussen 31 augustus en 9 september is de Oldeberkoperweg in Noordwolde tussen de Nijverheidsstraat en de Schapendrift afgesloten. De rijbaan van de Oldeberkoperweg wordt dan herstraat. Het verkeer wordt omgeleid.

Lindepad afgesloten i.v.m. verkeersveiligheid tussen Hemweg en Kontermansbrug.

Omleidingsroute via fietspad Vinkegavaartweg, oversteek naar Kontermansweg, langs fietspad Oude Jokweg, via Hoeveweg (oversteek Vinkegavaartweg) naar Buitenweg, langs Hemweg weer naar Lindepad. 

Wegwerkzaamheden en evenementen in Fryslân

Een overzicht van de wegwerkzaamheden uitgevoerd door de provincie vindt u op de website van de provincie Fryslân.

Landelijk overzicht stremmingen en omleidingen (link naar Melvin)

Klik hier voor een overzicht van alle stremmingen en omleidingen.