HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

sfeerafbeelding

Stremmingen/verkeershinder

Wegwerkzaamheden en evenementen in Fryslân

Een overzicht van de wegwerkzaamheden uitgevoerd door de provincie vindt u op de website van de provincie Fryslân .

Fietspad langs de Linde

Het fietspad van de Linde wordt vernieuwd en verbreed. In mei 2018 zijn we hiermee gestart. In het stormseizoen ligt het werk stil. In het voorjaar gaan we verder. Volg hier de stand van zaken.

Herinrichting Stationsweg en stationsgebied in Wolvega

De Stationsweg en het stationsgebied in Wolvega gaan op de schop. We maken de Stationsweg veiliger voor iedereen die er langskomt: in de auto, op de fiets en lopend. Op deze pagina vindt u nieuws en informatie.

Vervanging brug over de Tjonger | Langelille

De brug aan het Krompad over de Tjonger bij Langelille wordt vervangen. De werkzaamheden starten in februari 2019. Er geldt een omleidingsroute. Op deze pagina leest u alle informatie.