HOME  |  Inwoners  |  Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

sfeerafbeelding

Stremmingen/verkeershinder
 

Pontje over de Tjonger tijdelijk uit de vaart

Van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 4 mei 2018 gaat het pontje in de Tjonger, tussen Weststellingwerf en de Fryske Marren, tijdelijk uit de vaart.
Er worden in die periode onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het pontje. Fietsers en wandelaars kunnen in die periode geen gebruik maken van het pontje. 

Stremmingen in Noordwolde

In verband met rioolwerkzaamheden in Noordwolde, zijn de onderstaande wegen in de volgende periode gestremd voor alle doorgaande verkeer.
- week 43 t/m 48 - Ds. van der Tuukstraat
- week 46 t/m 51 - Dr. Verdeniussstraat
- week 02 t/m 07 - Twijgstraat
- week 05 t/m 10 - Rotanstraat

Wegwerkzaamheden en evenementen in Fryslân

Een overzicht van de wegwerkzaamheden uitgevoerd door de provincie vind u op de website van de provincie Fryslân