HOME  |  Inwoners  |  Werk inkomen en participatie

Werk inkomen en participatie

Zoveel mogelijk mensen op een gepaste manier aan het werk helpen waar dat nodig is en degene met wie die dat niet lukt, financieel bijstaan. In het kort is dat het streven van gemeente Weststellingwerf om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan arbeidsmarkt en de samenleving.

Betaaldata 2019

Wij betalen uw uitkering in 2019 elke 5de van de maand.  In de loop van de dag krijgt u de uitkering op uw rekening bijgeschreven. De uitkering van de maand december 2019 krijgt u op  5 januari 2020. Dit was altijd eerder, voor de Kerstdagen. Wij kregen van veel inwoners te horen dat het lastig is wanneer er een groot gat zit tussen de uitbetalingen van de uitkering. Dat voorkomen we hiermee. 

Waarom krijgt u de 5de van de maand uw uitkering?

Onlangs kregen we de vraag waarom we de uitkering niet voor de 1ste van de maand betalen? De huur moet dan bijvoorbeeld ook betaald worden.  Dit doen we voor de mensen die naast hun uitkering ook werken. Zij kunnen hun loonstrook van die maand tot de 1ste bij ons inleveren zodat we deze zo goed mogelijk met de uitkering kunnen verrekenen. Op deze manier voorkomen we dat mensen te veel of te weinig uitkering ontvangen.

Hieronder vindt u meer informatie over werk en inkomen.

Papierwinkel Weststellingwerf

Vindt u het lastig om de ´papierwinkel´ rondom sociale zekerheid en belastingen in te vullen? Vrijwilligers van De Papierwinkel kunnen gratis helpen. Kom naar een van de inloopspreekuren.

Dienst in Bedrijf en Groen in Bedrijf

Voor de begeleiding naar en bemiddeling op de arbeidsmarkt voor mensen met een uitkering volgens de Participatiewet, is er Dienst in Bedrijf. Dit gemeentelijk re-integratiebedrijf omvat ook Groen in Bedrijf.

Werken met een arbeidsbeperking

Heeft u een arbeidsbeperking, dan is het mogelijk om gebruik te maken van een beschut werkenplek. Lees meer achter deze link.

Meedoen door Stichting Leergeld

Deelnemen aan activiteiten in de samenleving is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Gemeente Weststellingwerf vindt het belangrijk dat kinderen kunnen sporten, schoolspullen hebben en kunnen aansluiten bij een culturele bezigheid. Stichting Leergeld kan u als ouder of verzorger helpen uw kind te laten meedoen.

Zorgverzekering AV Frieso voor minima

Inwoners van de gemeente Weststellingwerf met een laag inkomen, maar wel hoge zorgkosten kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Weststellingwerf aanbiedt in samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar: AV Frieso.

Vrijwilligerswerk en vrijwilligersverzekering

'De radertjes in de samenleving’, worden ze terecht wel eens genoemd. Veel activiteiten binnen de samenleving steunen op het werk van vrijwilligers. U leest er hier meer over.

Weer naar school als volwassene

Onderwijs voor volwassenen is een mooie kans om alsnog een vak te leren of een diploma te behalen. Gemeente Stellingwerf biedt daarom aan mensen ouder dan 18 jaar een aantal cursussen op maat aan via het Friesland College. U vindt daarover via deze link meer informatie.

Wajong

De Wajong-uitkering is er voor mensen die vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben, waardoor ze arbeidsongeschikt zijn.

Uitkering volgens de participatiewet

In het volgende stuk leest u meer over meedoen, uitkeringen en tegenprestatie. Samen met u streeft Weststellingwerf ernaar dat u zo snel mogelijk werk kunt vinden. Lukt dit niet dan is er de mogelijkheid tot een bijstandsuitkering. Lees hier meer.

Financiële hulpvraag

Heeft u een financiële hulpvraag, dan is de gemeente Weststellingwerf u graag van dienst. Wij geven advies in lastige of complexe financiële zaken, maar we zijn er ook als u alleen maar informatie wilt. Samen met u willen wij voorkomen dat u schulden krijgt of uw financiële situatie problematisch wordt.