HOME  |  Inwoners  |  Wijzigingen in de WMO: veelgestelde vragen

Wijzigingen in de WMO: veelgestelde vragen

Waarom zijn deze veranderingen nodig?

Veel inwoners maken gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo).  Bijvoorbeeld van de huishoudelijke hulp, het Wmo-vervoer en/of begeleiding. Gemeenten voeren sinds 2015 de Wmo uit. We zien dat de vraag naar ondersteuning toeneemt. Daarom is het nodig om opnieuw te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen organiseren. Zodat de hulp passend is bij uw vraag.. 

Huishoudelijke hulp

Door ondersteuning in het huishouden kunt u langer zelfstandig thuis wonen. Bekijk vraag en antwoord.

Vervoer

Het Wmo-vervoer zorgt ervoor dat inwoners zich langer zelfstandig kunnen redden. Met dit vervoer kun je een boodschap doen of een bezoek brengen een vrienden.

Overige WMO vragen

Heb je geen vragen over huishoudelijke hulp of vervoer? Kijk dan hier.