HOME  |  Inwoners  |  Wmo door de gemeente

Wmo door de gemeente

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Hulp bij zelfredzaam zijn

Wilt u thuis blijven wonen, maar lukt dat alleen of met behulp van uw omgeving niet of niet meer? De Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, is er om daarbij hulp te bieden. Dit heet hulp bij zelfredzaamheid. Ook is er hulp bij participatie: deze wordt geboden als u niet of niet meer zelfstandig kunt meedoen met de maatschappij.

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen, chronisch zieken of mensen met een psychiatrische aandoening die zo goed mogelijk zelfstandig door het leven willen gaan, maar dit niet zonder ondersteuning kunnen, doen een beroep op de Wmo.

Deze wordt ingezet voor alles wat te maken heeft met zelfstandig kunnen blijven wonen, een huishouden kunnen voeren, zelfstandig verplaatsen in eigen huis en omgeving, contacten onderhouden met anderen en ondersteund worden als mantelzorger of vrijwilliger.

Op deze pagina ziet u een aantal belangrijke voorzieningen die vallen binnen de Wmo.

Wmo voor ouderen

Gemeente Weststellingwerf draagt er graag aan bij dat haar inwoners op leeftijd zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hulp bij zelfredzaamheid en participatie wordt op verschillende manieren geboden. Op de pagina achter deze link vindt u meer informatie.

Wmo hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn er om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en het leven makkelijker te maken. Zo kunt u voor korte of lange tijd gebaat zijn bij een rolstoel, krukken, een hoog-laag bed of een douchestoel. Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een ondersteuning in hulpmiddelen, leest u hier.

Begeleiding en dagbesteding, voor hulp in uw dagelijkse leven

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om u te helpen in uw zelfstandigheid. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep, en dan heet het dagbesteding. Heeft u behoefte aan deze ondersteuning, klik dan hier voor meer informatie.

Wmo Vrijwilligerswerk en vrijwilligersverzekering

'De radertjes in de samenleving’, worden ze terecht wel eens genoemd. Veel activiteiten binnen de samenleving steunen op het werk van vrijwilligers. U leest er hier meer over.

Als u langdurige zorg nodig hebt

Er zijn verschillende redenen waarom u langdurige zorg nodig kunt hebben. De Wlz, Wet op langdurige zorg, is er om u daarbij te ondersteunen. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis blijven wonen, maar dan zijn er wel eisen aan de geboden zorg.

Een aantal redenen om Wlz aan te vragen kan zijn:

  • U verblijft in een zorginstelling
  • U heeft persoonlijke verzorging en verpleging nodig
  • Er is geneeskundige zorg noodzakelijk in verband met de aandoening, beperking of stoornis
  • Algemene geneeskundige zorg (huisartsenzorg)
  • Er zijn hulpmiddelen nodig voor door de instelling gegeven zorg
  • U heeft vervoer nodig naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt.

Hoe gaat het in zijn werk?

U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ, Centrum indicatiestelling zorg. Dit kan via de website van het CIZ. Dat voert een gesprek met u en kijkt vervolgens of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Vindt u het lastig om de aanvraag zelf te doen? Neem dan contact op met uw Gebiedsteam, u wordt dan goed geholpen.

Wmo Burgerplatform

In de Wmo is vastgelegd dat de gemeente haar burgers moet betrekken bij het beleid en de uitvoering van deze wet. De gemeente Weststellingwerf heeft ervoor gekozen dit te doen door het instellen van een actief Wmo Burgerplatform.

Vervoer

Kunt u zich door een ziekte, beperking of ouderdom lokaal niet of onvoldoende verplaatsen met een vervoermiddel? Samen met u kan gemeente Weststellingwerf kijken naar een oplossing. Leest u hier

Woonvoorzieningen, voor een aanpassing aan uw woning

Door een ziekte, beperking of ouderdom kan het gebeuren dat u niet normaal gebruik kunt maken van uw woning. Over woonvoorzieningen, dus aanpassing van uw woning, leest u hier meer.

Wmo Mantelzorg

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het zelfstandig kunnen leven van partners, familieleden, vrienden en kennissen. Vaak gebeurt dit onbewust en onbetaald. Gemeente Weststellingwerf stelt er belang in dat mantelzorgers goed worden ondersteund. Lees er hier meer over.

Eigen bijdrage

U heeft u zich met uw hulpvraag gemeld bij een van de gebiedsteams en na een gesprek gehoord dat u zich kunt aanmelden voor ondersteuning. Krijgt u de door u gevraagde hulp, dan is het belangrijk u het volgende te realiseren:

Afhankelijk van uw inkomen, eigen vermogen persoonlijke situatie en de aangeboden hulp, kan het zijn dat u een deel van de hulp zelf moet betalen. De gemeente zal u geen ondersteuning weigeren om de hoogte van uw inkomen of eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK, Centraal Administratie Kantoor.

Houdt u er dus rekening mee dat u deze eigen bijdrage zelf aan het CAK moet voldoen.

Voor deze zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning geldt een eigen bijdrage die u moet betalen. Deze eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per 4 weken, ook als u meerdere voorzieningen ontvangt. De totale eigen bijdrage is nooit hoger dan wat de voorziening(en) kost(en). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int uw bijdrage. U ontvangt hierover bericht van het CAK.

Nadere informatie kunt u krijgen via het gratis informatienummer 0800-1925 van het CAK of op www.hetcak.nl.

Interessante links:

Wilt u meer weten over het beleid van gemeente Weststellingwerf rondom de Wmo? U vindt veel informatie in de onderstaande stukken:

Daarnaast kunnen onderstaande links nuttig zijn voor u:

  • www.regelhulp.nl - webloket voor chronisch zieken, helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen.
  • www.berekenuwrecht.nl - geeft inwoners inzicht in de financiële regelingen waar ze mogelijk recht op kunnen hebben.
  • www.vraagwijzerweststellingwerf.nl - de bezoeker wordt stapsgewijs van vraag naar antwoord begeleid op het gebied van financiën, werk, wonen, vervoer, gezondheid, zorg en actief zijn en meedoen.