HOME  |  Inwoners  |  Wmo vrijwilligers en vrijwilligersverzekering

Wmo vrijwilligers en vrijwilligersverzekering

Stelt u zich eens voor wat er zou overblijven van bijvoorbeeld sportverenigingen en wijkorganisaties als vrijwilligers zich hiervoor zouden inzetten. Ze worden niet voor niets vaak ‘radertjes in de samenleving’ genoemd. Regelmatig worden mensen die anders niet zelfstandig zouden kunnen deelnemen aan de samenleving, direct of indirect ondersteund door vrijwilligers.

Bureau Vrijwilligers en Mantelzorg Weststellingwerf  verbindt vrijwilligers, organsaties en mensen die hulp zoeken met elkaar. De vrijwilligers die hier werken worden bijgestaan door consulenten van Timpaan Welzijn. Op de website van Bureau Vrijwilligers en Mantelzorg Weststellingwerf vindt u allerlei interessante informatie. Daarnaast bent u welkom op een van de twee locaties:

Steunpunt Wolvega, Openbare Bibliotheek

Griffioenpark 20
Wolvega
Telefoon: 06 52322757
Openingstijden: dinsdag en donderdag (13.30-16.30 uur)

Steunpunt Noordwolde, Openbare Bibliotheek

Mandehof 5
Noordwolde
Telefoon: 06 52320007
Openingstijden: woensdag en vrijdag (13.30-16.30 uur)

Vrijwilligersverzekering

De gemeente waardeert de vrijwilligersinzet in Weststellingwerf zeer. Waar wordt gewerkt, kunnen ongevallen gebeuren en schade worden veroorzaakt, ook met en door vrijwilligers. Daarom heeft de gemeente een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  De verzekering wordt gratis verstrekt aan alle vrijwillige leden van stichtingen en verenigingen. De premie wordt betaald door de gemeente.

Alle informatie vindt u in de vrijwilligerspolis en de polisvoorwaarden ( Vrijwilligerspolis Polisvoorwaarden). Ook met vragen hierover kunt u terecht bij Bureau Vrijwilligers en Mantelzorg Weststellingwerf.

Downloads: