HOME  |  Inwoners  |  WMO zorg en ondersteuning

WMO zorg en ondersteuning

header WMO zorg en ondersteuning

Wil je thuis blijven wonen, maar lukt dat alleen of met behulp van jouw omgeving niet of niet meer? Wij bieden mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen, chronisch zieken of mensen met een psychiatrische aandoening ondersteuning zodat ook zij zelfstandig door het leven kunnen gaan.

Contact gebiedsteams Contact gebiedsteams

Wijzigingen in de Wmo: veelgestelde vragen

Waarom zijn deze veranderingen in de Wmo nodig?

Begeleiding en dagbesteding

Wil jij zo zelfstandig mogelijk door het leven, maar toch wat ondersteuning nodig? We kijken samen wat mogelijk is.

Eigen bijdrage

Krijg je hulp? Misschien moet je een eigen bijdrage betalen. Kijk hier voor meer informatie.

Hulpmiddelen

Het is fijn om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Bijvoorbeeld een rolstoel of traplift kan u daarbij helpen.

Vervoer

Aangepast vervoer nodig? Kijk hier voor mogelijkheden voor schoolgaande kinderen, ouderen en gehandicapten.

Burgerplatform Sociaal domein

Het Burgerplatform is er voor de inwoners van Weststellingwerf. Lees hier wat ze doen.

Woningaanpassingen

Blijf met een paar aanpassingen zo lang mogelijk comfortabel en veilig in jouw eigen huis wonen.

Mantelzorg

Zorgt u voor een naaste? We ondersteunen graag de mantelzorger met deze intensieve taak.