HOME  |  Inwoners  |  WOZ-taxatiegegevens

WOZ-taxatiegegevens

DigiD

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente vast. Voor de berekening van de onroerende zaakbelasting is de WOZ-waarde van het pand nodig.

Via Mijn Weststellingwerf (met uw DigiD) kunt u het taxatieverslag met alle gegevens opvragen en downloaden.

Let op: mocht u op het taxatieverslag géén 3 vergelijkbare verkochte objecten aantreffen, dan kunt u het volledige taxatieverslag aanvragen via:

DigiD  Inzien WOZ-taxatiegegevens