De politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing leveren hun kandidatenlijst in bij de gemeente, samen met aanvullende stukken. Dit doen ze op de dag van kandidaatstelling: tussen 9.00 uur en 17.00 uur op 31 januari 2022 bij het Centraal Stembureau van de gemeente Weststellingwerf.

Controleren geldigheid kandidatenlijsten

Op 1 februari 2022 om 16:00 uur controleert het Centraal Stembureau in een besloten zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten op de lijst en de naam van de partijen boven de lijst. Als er bijvoorbeeld stukken ontbreken, dan laat het Centraal Stembureau dit weten aan de partij. Partijen kunnen ‘herstelbare verzuimen’ binnen twee dagen in orde maken.

Bekendmaking geldigheid kandidatenlijsten

Op 4 februari 2022 om 10:00 uur beslist het Centraal Stembureau van de gemeente Weststellingwerf in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. Het Centraal Stembureau legt het proces verbaal van deze zitting ter inzage, totdat de kandidatenlijsten definitief zijn.

In beroep gaan

Tot 8 februari 2022 kunnen kiezers en andere belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State tegen beslissingen van het Centraal Stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Er is geen beroep mogelijk tegen de nummering van de kandidatenlijsten. De Raad van State doet uiterlijk zes dagen later uitspraak.

Definitieve vaststelling kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten zijn definitief als er NIET binnen vier dagen beroep is ingesteld. Of als de Raad van State uitspraak heeft gedaan in eventuele beroepszaken. Op de definitieve lijsten staan geen geboortedata van kandidaten meer. Vervolgens vernietigt het Centraal Stembureau de ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen.