Op 1 maart 2022 stelde gemeente Weststellingwerf een tijdelijke financiële regeling open voor maatschappelijke organisaties die in 2021 schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Met deze tegemoetkoming van de gemeente kunnen deze organisaties blijven voortbestaan. In totaal hebben acht organisaties een beroep gedaan op de subsidieregeling Noodfonds. Het totaal verstrekte subsidiebedrag komt hierdoor neer op € 96.420.

De gemeente is de afgelopen periode veelvuldig in gesprek getreden met de betreffende maatschappelijke organisaties. Daardoor is het goed op de hoogte van wat er bij hen leeft. Wethouder Roelof Theun Hoen: ‘De afgelopen periode heeft de gemeente actief maatschappelijke organisaties benadert om hen opnieuw te wijzen op deze subsidieregeling. Een aantal van hen heeft hier gebruik van gemaakt, waardoor we deze organisaties hebben kunnen ondersteunen. Hierdoor kunnen deze organisaties blijven voortbestaan’.

Coronasteun in 2022

We constateren dat de Subsidieregeling Noodfonds 2021 in een behoefte heeft voorzien. Momenteel valt nog niet met zekerheid te zeggen of de subsidieregeling ook voor 2022 zal worden opgesteld. Afhankelijk van hoe corona zich ontwikkelt, en de vraag of bijbehorende maatregelen wederom worden ingesteld, wordt bekeken of het noodfonds opnieuw zal worden opengesteld.