Wanneer een melding (artikel 8.40 Wm) en wanneer een vergunning?

Jouw bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als dit is opgenomen in de bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)(externe link). In deze bijlage staat ook geregeld of je onder het Activiteitenbesluit valt of dat je omgevingsvergunningplichtig bent. Dit kun je controleren via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)(externe link) 

Als jouw bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit valt, heb je automatisch een vergunning nodig. De eventuele melding kun je tevens doen via AIM(externe link).

Per 1 januari 2013 is het Landbouwbesluit opgegaan in het Activiteitenbesluit.

Omgevingsvergunning

Je hebt een omgevingsvergunning milieu nodig wanneer jouw bedrijf valt onder de Wet Milieubeheer en niet onder het Activiteitenbesluit valt. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning-milieu heeft de gemeente gegevens van jou nodig. Klik op deze link om na te gaan welke informatie van toepassing is op jouw situatie.

Wat kost het?

De kosten voor dit product kun je vinden in de legesverordening. Je kunt de legesverordening via deze pagina bekijken

Wat moet ik doen?

De afhandelingstermijn voor een omgevingsvergunning is maximaal 26 weken. Mocht de termijn van 26 weken niet gehaald worden, dan krijg je geen vergunning van rechtswege.

Voor een melding in het kader van de Wet Milieubeheer geldt een afhandelingstermijn van vier weken.

Wat moet ik meenemen?

Afhankelijk van de aard en omvang van de inrichting is nodig:

  • akoestisch rapport;
  • bodemonderzoek;
  • geurrapport;
  • energierapport;
  • plattegrond;
  • bedrijfsplan waarin de bedrijfsactiviteiten zijn toegelicht.