Samen in beweging voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Friesland

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs subsidie toegekend aan de Friese Preventieaanpak: dé grootste samenwerking op preventie in Friesland die pleit voor een goede gezondheid en een gelukkig leven met gelijke kansen voor iedereen. Voor pasgeborenen en jongeren, maar ook ouders, opa’s en oma’s. Het inzetten op preventie ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’ betekent simpelweg meer gezonde jaren voor veel inwoners in Friesland.

Effectiever inzetten

Margreet de Graaf, directeur publieke gezondheid GGD Fryslân: “Er gebeurt al veel in Friesland: Gemeenten, GGD Fryslân, diverse organisaties en programma’s die zich lokaal en regionaal inzetten voor een gezondere Friese samenleving. Iedereen draagt een steentje bij. Toch kunnen we nog meer impact maken door provinciaal samen te werken, van elkaars ervaringen te leren en meer data- en kennisgerichter te werken. Via de Friese Preventieaanpak brengen we nu alles op preventie samen. Zo optimaliseren we bestaande preventieactiviteiten en daar waar nodig ontwikkelen we nieuwe. Dit met als doel om het voor jong en oud mogelijk te maken een gezond en gelukkig leven te leiden.”

Meer aandacht voor alle levensfases

“Het is meer dan ooit zinvol om met elkaar in te zetten op preventie. Een goede gezondheid versterkt het immuunsysteem en we weten inmiddels hoe belangrijk dat is. Binnen de Friese Preventieaanpak kijken we heel breed naar alle fasen in het leven en naar factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheid en welzijn. Denk aan de invloed van armoede, leefomgeving of laaggeletterdheid op gezondheid en welzijn. Door ook deze achterliggende factoren mee te nemen in onze gezamenlijke aanpak kunnen we inwoners nog gerichter helpen. Nu, maar ook zeker op langere termijn. Zo voegen we in Friesland echt iets toe!”, aldus Anneke Meijer, programmamanager Friese Preventieaanpak.

Over de VWS-subsidie ‘Preventiecoalities’

Met de subsidieregeling ‘Preventiecoalities’ stimuleert het ministerie van VWS een structurele samenwerking op preventie tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Zo wil VWS de gezondheid van inwoners verbeteren. Het ministerie stelt een bedrag (tot 2024) van bijna 690.000 euro beschikbaar voor de Friese Preventieaanpak. De Friesland (als hoofdaanvrager), Friese gemeenten en GGD Fryslân hebben deze subsidie aangevraagd. Steven Hofenk, directeur De Friesland: “Den Haag volgt onze Friese beweging met veel belangstelling en deze subsidie is een mooie erkenning. Met deze subsidie kunnen we veel mensen laagdrempelig helpen bij gezondere voeding en een actiever leven. Ook is het nu mogelijk om het effect van ingezette aanpakken te volgen en initiatieven van inwoners hierin mee te nemen. Bloeizone Fryslân is een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief.”

Over de Friese Preventieaanpak

De Friese Preventieaanpak is dé plek waar alles over preventie op het gebied van gezondheid en welzijn in Friesland samenkomt. Binnen deze nieuwe beweging werken onder andere alle 18 Friese gemeenten waaronder gemeente Weststellingwerf, GGD Fryslân, De Friesland, Aletta Fryslân, DataFryslân, Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), Sport Fryslân, VNO-NCW Noord, MKB-Noord en diverse (kennis)organisaties in zorg en welzijn nauw samen. De Friese Preventieaanpak is het Friese antwoord op het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken met maatschappelijke organisaties zijn gemaakt voor een gezondere samenleving.