HOME  |  Nieuws  |  Omgevingsvisie Weststellingwerf vastgesteld

Omgevingsvisie Weststellingwerf vastgesteld

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 12 juni 2019 de Omgevingsvisie van Weststellingwerf vastgesteld. In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente de komende jaren invulling wil geven aan de ruimtelijke ontwikkeling in Weststellingwerf.

Ook onderwerpen als omgevingskwaliteit, duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijke thema’s in de visie.

Inwoners, ondernemers en betrokkenen hebben actief bijgedragen aan de Omgevingsvisie. Aan de Omgevingsvisie is met een addendum het recent vastgestelde beleid rond gaswinning toegevoegd.

U kunt de Omgevingsvisie hier lezen. U kunt geen bezwaar maken of beroep instellen tegen de Omgevingsvisie.